WITALNI SZKOLENIA

wpis podstawowy

Kontakt

WITALNI SZKOLENIA
PL. Powstańców Śląskich 17A
53-329 Wrocław

tel.: 074 8513636
e-mail: biuro@witalni.pl
Fax: 074 8513636

Kategorie produktów firmy:

Rekrutacja

Rekrutacja – profesjonalne usługi firmy Witalni – Szkolenia

„Rekrutacja jest tym, gdzie wszystko się zaczyna. Jest to źródło rzeki i jeśli się je zanieczyści, stopniowo zanieczyści się jej cały bieg”
(H. Kelleher z firmy Southwest Airlines)

To proste bo…

 • Jest tylu wolnych bezrobotnych i młodych dobrze wykształconych na rynku pracy
 • Przecież należy tylko zamieścić standardowe, choć odpowiednio zmodyfikowane, ogłoszenie o rekrutacji pracowników w wybranych mediach
 • Dokonać selekcji nadesłanych aplikacji
 • Spotkać się z wybranymi kandydatami
 • Dokonać wyboru najlepszego na rozmowie kwalifikacyjnej
 • Zatrudnić i … po sprawie

To trudne bo…

 • Zawsze zatrudnianie nowego pracownika jest obarczone ryzykiem popełnienia nawet grubego błędu
 • Pracodawca inwestuje li tylko w nadzieję, że wybór będzie trafiony – poświęca czas na proces rekrutacji, następnie ponosi koszty na wdrożenie nowego pracownika na stanowisku pracy, podejmuje trud „wpisania” nowo przyjętego w działania wg zasad określonych w istniejącej kulturze przedsiębiorstwa
 • Płaci, co najmniej przez okres próbny, wynagrodzenie za być może nieefektywną pracę
 • Pracodawca naraża się na uszczerbek w swoim wizerunku na rynku jeśli wybór pracownika będzie faktycznie nie trafiony, a to może być szczególnie dotkliwe w przypadku służb handlowych i stanowisk menedżerskich
 • Zawsze istnieje ryzyko, że wraz ze zwalnianym/zwalniającym się pracownikiem istotne informacje o firmie mogą dotrzeć do konkurencji
 • Z punktu widzenia poszukujących pracy ich potrzeba znalezienia interesującej, a zarazem rozwojowej pracy nazbyt często nie może być zrealizowana – następuje rozczarowanie realnie istniejącymi warunkami pracy po źle zorganizowanym procesie rekrutacji i selekcji

Czym zatem jest rekrutacja ?

Kierując się łacińską etymologią tego pojęcia jest to przyjmowanie, werbowanie członków, uczestników do danej organizacji lub przedsięwzięcia (historycznie pierwsze elementy procesu wystąpiły przy werbunku żołnierzy do legionów rzymskich). Dopasowując zaś definicję do nowoczesnego rozumienia tego pojęcia, rekrutację najlepiej określimy jako proces polegający na poszukiwaniu, wyodrębnianiu i ostatecznie pozyskiwaniu nowych pracowników, spośród zgłaszających swoją aplikację na wolne stanowiska pracy takich, którzy posiadają cechy i kompetencje przydatne dla określonej firmy, projektu czy organizacji.

Kiedy rekrutacja jest skuteczna ?

 • Kiedy image firmy, kreowany min. informacjami o wysokości możliwych wynagrodzeń, perspektywami rozwoju zawodowego, szybkością awansu, kulturą organizacji, sytuacją rynkową branży, możliwościami pewnej i stałej pracy, jest wysoki
 • Kiedy wolne miejsca pracy, z punktu widzenia starających się o nie kandydatów nie są oceniane jako stresogenne, irytujące, nisko wynagradzane, ze słabymi perspektywami rozwoju, czy też wręcz jako nudne. Prowadzi to do zwiększonego napływu poszukujących pracy, a zatem w konsekwencji do większej możliwości prawidłowej selekcji i wyboru najbardziej dopasowanego do zapotrzebowania firmy nowego pracownika
 • Kiedy wewnętrzne procedury zarządzania zasobami ludzkimi wyraźnie uprzywilejowują kandydatów wewnętrznych w awansowaniu na wyższe szczeble hierarchii przedsiębiorstwa. Prowadzi to do tak pożądanego zjawiska utożsamiania się zatrudnionego personelu z firmą i jej celami biznesowymi
 • Kiedy w procesie rekrutacji bezwzględnie przestrzegane są reguły wynikające czy to z przepisów prawa, czy też z przesłanek etycznych
 • Kiedy wysiłek mierzony kosztami rekrutacji (poświęcony czas, nakłady finansowe) jest dopasowany do zamierzonego celu firmy, tj. naboru najlepszych na rynku kandydatów – dla zbudowania realnej przewagi konkurencyjnej w konsekwencji prowadzącej do dynamicznego rozwoju firmy

Dlaczego rekrutacja z Witalni - Szkolenia?

Istniejemy na rynku od ponad 10 lat. Prowadzimy skuteczne szkolenia biznesowe i doradztwo dla firm, w tym w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. W naszych szeregach działają doświadczeni praktycy biznesu – prowadzący przez wiele lat praktyczną rekrutację nowych pracowników w różnorodnych branżach przemysłu. Nasze procesy planowania rekrutacji i selekcji kandydatów są ciągle udoskonalane, zarówno poprzez doświadczenia zdobywane w kolejnych projektach, jak i poprzez wdrażanie nowych metod opisywanych w literaturze fachowej. Naczelną zasadą jaką się kierujemy jest zasada ścisłej metodycznej współpracy z Klientami, począwszy od sformułowania opisu stanowiska pracy, poprzez określenie pożądanego, dostosowanego do organizacji i specyfiki działania przedsiębiorstwa Klienta, profilu kandydata. Określamy dla kandydatów na przyszłych pracowników zakresy czekających ich zadań na stanowisku pracy. Opisujemy też jaka powinna być osoba zajmująca określone stanowisko, co niezwykle ułatwia, nam i Klientowi, proces selekcji i ostatecznego wyboru z grona chętnych kandydatów. Na życzenie zleceniodawców angażujemy, współpracujących z naszą firmą, doświadczonych psychologów w najbardziej skomplikowane projekty rekrutacyjne. Gwarantujemy profesjonalny, obiektywny proces wyboru, włączając w to fachowo i efektywnie przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami. Ocena kandydatów jest obiektywizowana dzięki stosowaniu różnorodnych narzędzi w postaci testów i ewaluacji wniosków z przeprowadzonych rozmów. Zawsze ostateczną decyzję o wybraniu konkretnego kandydata zostawiamy Klientowi dając wybór z wąskiego grona sugerowanych kandydatów.

Rekrutuj z Witalni – Szkolenia, bo wiedzą:

 • czym jest w istocie rekrutowanie pracowników
 • że to trudny i kosztowny proces, jeśli przygotowany jest nieprawidłowo
 • jak przeprowadzić skutecznie rekrutację

Nadto:

 • rekrutację prowadzą doświadczeni fachowcy, którzy potrafią oddzielić „ziarno od plewy”
 • Doradzamy w zakresie sprawdzania referencji kandydatów
 • Doradzamy i możemy asystować w zakresie profesjonalnego wprowadzenia, zarządzania i motywowania wybranego kandydata
 • Przeprowadzamy szkolenia "wyrównujące" i wprowadzające do zespołu Klienta


powrót