Zawias do drzwi M-tec I

W rozwoju zawiasu m-tec w firmie Schüring, połączono stan terażniejszych możliwości technicznych z doświadczeniami przeszłości i z oczekiwaniami stawianymi przyszłości. Już sam kształt nie pozostawia wątpliwości, że m-tec stanowi nową generację zawiasów do drzwi wejściowych.

powrót