Kontakt

YAWAL Spółka Akcyjna
Lubliniecka 36
42-284 Herby

[mapa]
tel.: 034 352 88 00
e-mail: yawal@yawal.com
tel.: 0-800 192925
Fax: 034 357 41 42

http://www.facebook.com/YawalSA/

Kategorie produktów firmy:

System TM 62EI 30


YAWAL TM 62EI 30 - system umożliwiający wykonanie konstrukcji o odporności ogniowej EI 30 i wysokości do 3000 mm. 

Rozwiązania Yawal charakteryzują się bardzo korzystnymi wartościami ramowych współczynników przenikania ciepła U, od 3,2 do 3,6 W/m²K oraz bardzo dobrymi właściwościami izolacyjności akustycznej Rw od 36 do 40 dB.  

 

 

CHARAKTERYSTYKA 

 

Szerokość profili: 62 mm

Grubość wypełnienia: 16-34 mm

Uszczelki: EPDM, TPE, uszczelki ceramiczne i pęczniejące powrót