Kontakt

YAWAL Spółka Akcyjna
Lubliniecka 36
42-284 Herby

[mapa]
tel.: 034 352 88 00
e-mail: yawal@yawal.com
tel.: 0-800 192925
Fax: 034 357 41 42

http://www.oknaaluminiowe.pl/
http://www.facebook.com/YawalSA/

Kategorie produktów firmy:

System TM 75EI

System służy do wykonywania przeciwpożarowych ścian i drzwi o klasach odporności ogniowej od El 15 do El 60, które są stosowane jako przegrody ogniowe zewnętrzne i wewnętrzne.

 

Umożliwia także wykonywanie konstrukcji dymoszczelnych. Profile termoizolowane systemu TM 75EI składają się z dwóch części aluminiowych oddzielonych od siebie przekładkami temicznymi. Rolę izolacji w profilach spełniają przekładki termiczne o szerokości 32 mm. Profile wykonywane są w dwóch wariantach konstrukcyjnych różniących się stopniem wypełnienia komór kształtowników aluminiowych wkładami izolacyjnymi, ognioochronnymi.

 

ZALETY SYSTEMU

• klasyfikacja systemu jako dymoszczelny w klasie Sa, S200
• klasyfikacja materiałów jako nierozprzestrzeniających ognia (NRO),
• duży wybór rozwiązań konstrukcyjnych od ścian działowych poprzez witryny i drzwi jedno oraz dwuskrzydłowe (możliwa wersja z naświetlami i doświetlami),
• szeroka gama wypełnień o grubości do 62 mm.


 Przepuszczalność powietrza klasa 2 wg PN-EN 12207:2001
 Wodoszczelność klasa 3A wg PN-EN 12208:2001
 Klasyfikacja ogniowa klasa EI 30, EI 60 wg 13501-2+A1:2016
 Odporność na obciążenie wiatrem klasa C1 wg PN-EN 12210:2001
 Współczynnik przenikania ciepła Uf = 2,55÷2,6 W/(m2K) wg PN-EN ISO 6946:1999
 Izolacyjnść akustyczna Rw = 35÷40 dB wg PN-EN ISO 140-3
 Aprobata techniczna AT-15-6830/2016
   

 

    DRZWI OKNA STAŁE

 Grubość konstrukcyjna drzwi

 Profil ościeżnicy

 Profil skrzydła

 74,8 mm/82 mm

 74,8 mm/82 mm

74,8 mm/82 mm

74,8 mm/82 mm

     
 Grubość szyby   do 62 mm do 62 mm

 powrót