Prawdy i mity o PVC

Zainteresowany? Poproś o ofertę!


Zobacz również:

oknoad

17% rabatu na bramy segmentowe

Ekspert Stolarki

LANKO - okna energooszczędne


Niedomówienia tworzą pole do manipulacji. Brak wiedzy tylko się do tego przyczynia. Dzięki współpracy z firmą Brügmann i dr. Marią Oblój-Muzaj z Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie zapraszamy do lektury ( obowiązkowej) artykułu o właściwościach PVC.

 

Wnioski dot. obiegowych opinii na temat szkodliwości PCW

1. Jest prawdą, że monomer chlorek winylu jest rakotwórczy, natomiast nie jest prawdą, że wyroby z polimeru, PVC, mogą emitować monomer i w ten sposób zagrażać zdrowiu użytkowników wyrobów z PVC (nie zawierają praktycznie monomeru).
2. Jest prawdą, że spalanie PVC przebiega z wydzieleniem chlorowodoru HCL oraz w śladowych ilościach mogą tworzyć się dioksyny, natomiast nie jest prawdą, że zagraża to zdrowiu ludzkiemu lub uniemożliwia spalanie odpadów PVC w spalarniach.
3. Jest prawdą, że HCL wydzielający się z PVC w pożarze może powodować uszkodzenia aparatury elektronicznej (komputery), ale jednocześnie jest prawdą, że PVC w wyposażeniu pomieszczeń znakomicie zwiększa szansę ludzi na przeżycie.
4. Nie jest prawdą, że toksyczność dymu z PVC jest większa niż z innych materiałów, naturalnych bądź syntetycznych i nie jest prawdą, że strażacy gaszący pożary z udziałem PVC są z tego tytułu narażeni na zwiększone ryzyko. Największym zagrożeniem dla człowieka w pożarze jest tlenek węgla, CO, który tworzy się przy spalaniu wszystkich, bez wyjątku materiałów tak naturalnych jak i syntetycznych.
5. Nie jest prawdą, że PVC nie nadaje się do ponownego przerobu i spalania, natomiast jest prawdą, że:

 • w krajach rozwiniętych recykling PVC jest przemysłowo stosowany i dla wielu wyrobów opłacalny;

 • kraking termiczny mieszanin ubogich w PVC (do 10 %) jest rozwiązany w skali przemysłowej, zaś mieszanin bogatych w PVC (> 10 %) - w sferze badań;

 • spalanie PVC w nowoczesnych spalarniach nie stanowi problemu.

 

Reklama

6. Nie jest prawdą, że stosowane obecnie (przy dotrzymaniu obowiązujących przepisów) systemy stabilizatorów dla PVC niosą zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Stabilizatory oparte na różnych metalach są stosowane z wielu słusznych technicznie powodów i dostarczają społeczeństwu wartościowych produktów, od wyrobów dla medycyny, po materiały budowlane o długim czasie użytkowania.
7. Jest prawdą, że PVC ma zamienniki naturalne i syntetyczne, natomiast nie jest prawdą, że zastąpienie PVC w jego podstawowych zastosowaniach innymi materiałami, naturalnymi bądź syntetycznymi byłoby ekologicznie słuszne. Jest prawdą, że spowodowałoby to utratę wszystkich korzyści osiągniętych dzięki stosowaniu PVC i większą dewastację środowiska naturalnego poprzez zwiększone zużycie surowców naturalnych i energii oraz częstokroć większą przy produkcji innych materiałów emisję gazów i ścieków.
8. Jest prawdą, że swego czasu niektóre kraje czy regiony krajów wprowadziły pewne restrykcje przeciwko PVC, z których się po kolei wycofują, ponieważ okazały się nieuzasadnione. Unia Europejska w żadnej ze swoich dyrektyw nie dyskryminuje PVC Kompetentne orzeczenia fachowych gremiów wskazujące bezzasadność zastępowania PVC innymi materiałami i jego nieszkodliwość dla zdrowia i środowiska zaczynają powoli znajdować oddźwięk także u decydentów.


WŁAŚCIWOŚCI PVC

Miękki PVC:

 • ma doskonałą przejrzystość,

 • elastyczność,

 • odporność na rozdzieranie,

 • jest giętki,

 • odporny na wpływy atmosferyczne,

 • nie przepuszcza tlenu i zapachów.

Twardy PVC:

 • odporność na korozję,

 • chemikalia,

 • oleje,

 • czynniki atmosferyczne,

 • łatwość przetwarzania i łączenia,

 • łatwość barwienia i drukowania,

 • jest lekki (1/5 masy żelaza i 1/10 ołowiu),

 • odporny na płomień i samogasnący,

 • ma doskonałe własności izolacyjne.

Z PVC wytwarza się:

 • rury na wodę (zimna)

 • rury kanalizacyjne,

 • kształtki,

 • profile okienne,

 • boazerie,

 • listwy,

 • pojemniki,

 • płyty,

 • dachówki,

 • butelki,

 • izolacje kablowe,

 • spody obuwnicze,

 • syntetyczną skórę,

 • wykładziny podłogowe,

 • wykładziny wnętrza samochodów, tapety, folie meblowe, dekoracyjne, ogrodnicze i opakowaniowe,

 • oraz całą garnę wyrobów dla medycyny, tzn. worki na krew i płyny infuzyjne, dreny, cewniki, wzierniki, rurki do hemodializy, urządzenia do transfuzji krwi, strzykawki jednorazowego użytku, i inne.


Mity na temat szkodliwości surowców do przetwórstwa PVC

Stabilizatory


Stabilizatory ołowiowe

W roku 1990 zużycie ołowiu w krajach OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) wynosiło 3,4 miliona ton, z czego 2, 4 % przypadało na stabilizatory Pb dla PVC.

 

Kompozycje PVC stabilizowane Pb charakteryzują się:

 • znakomitą odpornością cieplną i świetlną

 • znakomitymi właściwościami mechanicznymi krótko- i długoterminowymi

 • dobrymi właściwościami elektrycznymi

 • niską chłonnością wody

 • szerokim zakresem parametrów przetwórstwa.

Stabilizatory Pb stosowane są głównie w kompozycjach:

 • na rury (w tym do wody pitnej)

 • kształtki,

 • profile,

 • oraz kable.

Oszacowaniem ryzyka dla zdrowa zajmują się agendy Unii Europejskiej, OECD, która opracowała szacunek ryzyka stwierdzając, że nie ma problemu ze stosowaniem ołowiowych stabilizatorów termicznych w PVC, ponieważ ołów występuje tu w postaci trwale związanej w produkcie, nie może być z niego usunięty.

Wyniki licznych niezależnych badań potwierdzają, że wyroby z PVC zawierającego stabilizator Pb są bezpieczne:

1. Konferencja OECD (1994), Inspektorat W. Brytanii d/s Wody Pitnej, który ponownie aprobował użycie stabilizatorów Pb do rur do wody pitnej (1995),
2. Szwedzka Agencja Ochrony Środowiska, Szwedzkie Towarzystwo i s Wody i Ścieków, które oceniło, że stabilizatory ołowiowe w rurach PVC do wody są akceptowalne.
3. Norweska Federacja Producentów Rur i Instytut Tworzyw Sztucznych Austrii także potwierdziły, że nie istnieje ryzyko związane z użyciem stabilizatorów Pb w rurach PVC do wody pitnej.

Stabilizatory wapniowo-cynkowe

Stosowane są do PVC już ponad 20 lat. Ogólnie bazują na karboksylowych związkach Ca i Zn, czasami zawierając także inne metale, jak Al i Mg. Są słabszymi stabilizatorami termicznymi niż poprzednio omawiane, wobec czego w niektórych zastosowaniach wymagają dodatku organicznych kostabilizatorów takich jak. poliole, epoksydsdowany olej sojowy, antyutleniacze i organiczne związki fosforu.

Stabilizatory Ca/Zn nadają wyrobom następujące właściwości:

 • bardzo dobrą przejrzystość,

 • dobre właściwości mechaniczne i elektryczne,

 • znakomite właściwości organoleptyczne,

 • dobra odporność na starzenie atmosferyczne.

 

Stabilizatory Ca/Zn są odpowiednie do wyrobu:

 • zabawek,

 • urządzeń medycznych takich jak worki na krew,

 • opakowań żywności,

 • butelek na wodę pitną

 • do rur do wody pitnej

W dyrektywach Unii Europejskiej dotyczących dodatków sole wapnia j cynku są zatwierdzone do wyrobów kontaktujących się z żywnością i nie istnieje ryzyko dla ludzkiego zdrowia spowodowane obecnością cynku w stabilizatorach termicznych.

RECYKLING


Recykling, a szerzej zagospodarowanie PVC po okresie jego użytkowania jest możliwe na różnej drodze.
Recykling mechaniczny prowadzi się dla następujących wyrobów, z przerobem na różne produkty:

 • butelki (Francja, Wiochy, W. Brytania)

 • rury, profile wykładziny podłogowe (Niemcy, Austria, Szwajcaria) - spodnia warstwa wykładzin

 • płyty dachowe (Niemcy, Szwajcaria)

 • okna (Niemcy, Austria, Szwajcaria, W. Brytania)

 • rury (Holandia, Niemcy, Austria, Szwajcaria, Dania, Szwecja)

 • kable (Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Dania, Wielka Brytania)

 • przemysłowe wykładziny podłogowe, spody obuwnicze

 • obudowy komputerów (W. Brytania)

 • samochodowe deski rozdzielcze (Francja) - maty podkładowe.

Najbardziej zaawansowany jest w Europie recykling zużytych rur i profili okiennych oraz folii i butelek po napojach. Za pomocą specjalnych automatycznych technik można rozdzielić elementy tworzywowe od drewnianych i metalowych, a następnie różne typy tworzyw od siebie nawzajem, a wreszcie możliwy jest rozdział tego samego tworzywa według kolorów.
 


 "powyższy materiał pochodzi z wykladów i publikacji dr Marii Obloj-Muzaj,

kier. Zespolu PVC w Instytucie Chemii Przemyslowej w Warszawie, np.: M.
Obloj-Muzaj "Poli(chlorek winylu) - Prawda i Mity": Rynek Chemiczny 1999,
10, 40-42, tamze 1999, 11-12, 59-60, tamże 2000, 1, 52-53."

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

ALUFACTOR – aluminiowa marka VICPLAST

ALUFACTOR – aluminiowa marka VICPLAST

ALUFACTOR to marka stworzona przez Grupę VICPLAST na...

Dekarze świętowali z FAKRO – osiemnastka Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy

Dekarze świętowali z FAKRO – osiemnastka Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy

29 lipca był wyjątkowym dniem dla jednego z kluczowych...

Ruszyła budowa nowej fabryki EMPOL

Ruszyła budowa nowej fabryki EMPOL

Ledwie niecałe półtora miesiące temu pisaliśmy, że...

Wysokie parametry okien drewnianych 78 mm DAKO potwierdzone badaniami

Wysokie parametry okien drewnianych 78 mm DAKO potwierdzone badaniami

Najnowszy system okien drewnianych DAKO z profilami o...

Sezon urlopowy – jak zabezpieczyć dom przed włamaniem?

Sezon urlopowy – jak zabezpieczyć dom przed włamaniem?

Lato to najpopularniejszy okres wyjazdów urlopowych, a...» Więcej na subportalu okna