Podsumowanie miesiąca 06

Branża stolarki budowlanej za pozostawieniem parametrów przenikalności cieplnej

Branża stolarki budowlanej za pozostawieniem parametrów przenikalności cieplnej

Producenci i dostawcy stolarki budowlanej odpowiedzieli również na pytanie dotyczące wymiaru referencyjnego. 74,6% firm uznało...

KOMPLEX DOM – odporność ogniowa także dla stolarki drewnianej z możliwością spełnienia aktualnych wymogów termicznych

KOMPLEX DOM – odporność ogniowa także dla stolarki drewnianej z możliwością spełnienia aktualnych wymogów termicznych

KOMPLEX DOM nie raz spotkał się z opinią, że w Polsce brak jest wykonawców drewnianych okien i drzwi o odporności ogniowej.

Powstanie druga huta szkła float Guardian w Polsce

Powstanie druga huta szkła float Guardian w Polsce

W Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (KSSE) powstanie druga huta szkła firmy Guardian. Inwestycja ma pochłonąć nie mniej niż 400 mln zł i dać zatrudnienie 90 osobom.

Okna pasywne dla wszystkich budynków jako standard

Okna pasywne dla wszystkich budynków jako standard

Aby zdefiniować kryteria jakości i ułatwić dostępność wysoko efektywnych materiałów, Instytut Domów Pasywnych wprowadził certyfikację komponentów poszczególnych produktów.

Bramy szybkobieżne dedykowane do pomieszczeń zagrożonych wybuchem

Bramy szybkobieżne dedykowane do pomieszczeń zagrożonych wybuchem

Wprowadzenie nowej dyrektywy ATEX 2014/34/UE wymusiło zmianę przepisów dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.

Okna angielskie otwierane na zewnątrz – nowy system Ideal 4000 Casement w ofercie aluplast

Okna angielskie otwierane na zewnątrz – nowy system Ideal 4000 Casement w ofercie aluplast

Rynek brytyjski to wciąż niezdobyta przez producentów okien PVC z Polski twierdza, aczkolwiek zauważalne jest od pewnego czasu coraz większe nim zainteresowanie.

Otwarcie nowej fabryki EJOT

Otwarcie nowej fabryki EJOT

W sobotę, 6 maja mieliśmy okazję wziąć udział w otwarciu nowego zakładu EJOT w Ciasnej. Całość inwestycji wyniosła około 4,5 mln euro i została ukończona w 9 miesięcy.

Paweł Wróblewski, Dyrektor Związku POiD, podsumowuje maj 2017 Redakcja: Bez wątpienia jednym z najistotniejszych, jeśli nie najważniejszych, wydarzeniem był VIII Kongres Stolarki Polskiej. Proszę podsumować to wydarzenie. 

Paweł Wróblewski: Tegoroczna, VIII odsłona Kongresu Stolarki Polskiej odbyła się w dniach 25-26 maja w Hotelu Copernicus**** w Toruniu. W wydarzeniu wzięło udział blisko 300 osób – nie tylko reprezentanci firm z rodzimej branży stolarki budowlanej, lecz również przedstawiciele instytucji związanych z budownictwem, przedstawiciele władz samorządowych oraz liczne grono dziennikarzy. W uroczystym otwarciu Kongresu uczestniczył Tomasz Żuchowski, odpowiedzialny za budownictwo Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Odebrał on, przyznaną przez Zarząd Związku POiD, nagrodę Orła Polskiej Stolarki. Wyróżnienie wręczone zostało w uznaniu działalności na rzecz rozwoju rodzimej branży stolarki budowlanej. 

Program merytoryczny VIII Kongresu Stolarki Polskiej skupił się na trzech zagadnieniach: zmianach w zakresie współczynnika przenikalności cieplnej stolarki otworowej, sukcesji w firmach oraz wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi marketingowych. Tematyka ta została omówiona przez ekspertów oraz reprezentantów firm, którzy dzielili się z uczestnikami Kongresu swoimi doświadczeniami. Zwieńczeniem pierwszego dnia wydarzenia była uroczysta Gala, na której wręczono branżowe wyróżnienia: Orły Polskiej Stolarki, Członkostwo Honorowe w Związku POiD, certyfikaty dla firm członkowskich Związku POiD oraz certyfikaty dla Partnerów kampanii DOBRY MONTAŻ.

Bogaty, stojący na wysokim poziomie merytorycznym program i wysoka frekwencja przełożyły się na sukces VIII Kongresu Stolarki Polskiej. Umożliwił on bowiem nie tylko dyskusję na temat zagadnień, którymi na co dzień żyje branża, lecz również jej dalszą integrację. Spotkanie w Toruniu było więc ważnym krokiem w rozwoju reprezentowanego przez Związek POiD sektora.

Redakcja: Związek POiD przeprowadził głosowanie odnośnie dalszego obniżania parametrów przenikalności cieplnej stolarki otworowej – większość producentów i dostawców wyrobów opowiedziała się za pozostawieniem parametrów na obecnym poziomie. Jakie są szanse, że Ministerstwo przychyli się do głosu branży? Jak ta zmiana może wpłynąć na funkcjonowanie rynku?

P.W.: Związek POiD w bardzo ważnej sprawie, jaką jest dalsze obniżanie współczynnika przenikalności cieplnej stolarki otworowej, oddał głos tworzącym branżę przedsiębiorstwom. Decyzja podjęta w ramach głosowania zostanie do końca czerwca 2017 roku przekazana do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Po wysłaniu decyzji do Ministerstwa będą prowadzone dalsze rozmowy. Resort chciał poznać opinię sektora stolarki budowlanej, aby wypracować stanowisko Polski w tej sprawie. Stanowisko to zostanie następnie przedłożone Komisji Europejskiej, zgodnie z procedurą obowiązującą wszystkie państwa członkowskie.

Jednocześnie, w rozmowach z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa, Związek POiD podkreślał również, że w obliczu zaostrzenia współczynnika przenikalności cieplnej niezbędne jest stworzenie systemu wsparcia dla inwestorów, który pozwoli spełnić im wymagania, a wszystkim zaangażowanym w funkcjonowanie rynku budownictwa podmiotom w pełni wykorzystać jego potencjał.

Podczas Forum Budownictwa, które odbyło się na Międzynarodowych Targach BUDMA 2017, sześć organizacji branżowych (Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa, Związek POiD, Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej, Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Stowarzyszenie Producentów Betonów i Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR”) przekazało na ręce Ministra Infrastruktury i Budownictwa opracowanie dotyczące wpływu ulg remontowo-budowlanych na koniunkturę w sektorze budowlanym oraz polską gospodarkę. 

Redakcja: Czego obawiają się producenci, że zagłosowali przeciwko dalszemu zaostrzaniu przepisów pod kątem termoizolacyjności stolarki?

P.W.: Działający w Polsce producenci wyrobów stolarki budowlanej technologicznie są już teraz przygotowani do wprowadzenia zmian. Pozostaje jednak pytanie, czy na obniżenie współczynnika przenikalności cieplnej w tak rygorystycznej formie gotowy jest rynek. Zaostrzenie parametrów przyczyni się bowiem do zwiększenia kosztów produkcji, a w efekcie wzrostu cen wyrobów. To z kolei może negatywnie przełożyć się zarówno na popyt na rynku krajowym, jak i działalność eksportową funkcjonujących w branży przedsiębiorstw, a tym samym obniżenie ich konkurencyjności.

Założone przez przepisy budowlane parametry współczynnika przenikalności cieplnej (Uw) dla okien elewacyjnych (pionowych), jak i okien dachowych są jednymi z najbardziej rygorystycznych w Europie. Jak wynika z raportu „LOT 32/Ecodesign of Window Products – TASK1–Scope” (Raport przygotowany na zlecenie Komisji Europejskiej przez zespół roboczy, w którym pracowali przedstawiciele branży stolarki budowlanej, m.in. IFT Rosenheim), jeśli przepisy w planowanym obecnie kształcie wejdą w życie, to w 2021 roku Polska będzie miała jedne z najostrzejszych wymogów odnośnie współczynnika przenikalności cieplnej dla stolarki okiennej w całej Unii Europejskiej.

Redakcja: Producenci i dostawcy stolarki budowlanej odpowiedzieli również na pytanie dotyczące wymiaru referencyjnego. 74,6% firm uznało, że współczynniki Uw/Ud/Urw powinny być deklarowane dla wymiaru referencyjnego. Jak konsekwencje miałaby taka zmiana?

P.W.: 
Wdrożenie w życie zmiany postulowanej w głosowaniu ujednolici zasady deklarowania współczynników przenikalności cieplnej dla wszystkich działających na rodzimym rynku producentów wyrobów stolarki budowlanej. Wprowadzi również zgodność obowiązujących w Polsce przepisów budowlanych z postanowieniami Normy PN-EN 14351-1+A2:2016-10, tj. z normatywnym Załącznikiem E. Spodziewanym efektem tej zmiany są także ułatwienia dla odbiorców, którzy będą mogli w łatwy i prosty sposób porównywać oferty różnych producentów w zakresie przenikalności cieplnej wyrobów. Wreszcie, deklarowanie współczynników Uw/Ud/Urw dla wymiaru referencyjnego sprawi, że Polska dołączy do grupy krajów Unii Europejskiej (np. Niemiec), gdzie już obowiązują analogiczne zasady.

Redakcja: Jakie inne wydarzenia, mające miejsce w maju, zasługują jeszcze na uwagę? Prosimy o krótki komentarz dla każdego z punktów. 

» KOMPLEX DOM – odporność ogniowa także dla stolarki drewnianej z możliwością spełnienia aktualnych wymogów termicznych (zobacz)

P.W.: Firma KOMPLEX DOM jest w gronie członków Związku POiD. Przynależność do POiD potwierdza wiarygodność biznesową przedsiębiorstwa i wysoką jakość oferowanych przez nie produktów. Rozwiązania KOMPLEX DOM – drewniane okna i drzwi o odporności ogniowej – znakomicie uzupełniają ofertę dostępnej na rynku drewnianej stolarki otworowej.

» Powstanie druga huta szkła float Guardian w Polsce (zobacz)

P.W.: Związek POiD aktywnie wspiera dalszy rozwój rodzimej branży stolarki budowlanej. Ważnym elementem tego rozwoju są inwestycje przedsiębiorstw w nowe zakłady i linie produkcyjne. Druga fabryka szkła typu float firmy Guardian Glass to nowe miejsca pracy i wysokiej jakości wyroby, z których będą mogli korzystać producenci stolarki budowlanej.

» Okna pasywne dla wszystkich budynków jako standard (zobacz)

P.W.: Certyfikacja dostępnych na rynku wyrobów stolarki budowlanej pozwala zdefiniować ich jakość, ułatwia wybór, a także dostarcza projektantom i inwestorom wiarygodnych informacji. Wprowadzona przez Instytut Domów Pasywnych certyfikacja okien, drzwi, stałych szkleń i fasad pasywnych jest bardzo istotna w świetle rosnących wymagań odnośnie energooszczędności budownictwa.

» Bramy szybkobieżne dedykowane do pomieszczeń zagrożonych wybuchem (zobacz)

P.W.: Pomieszczenia zagrożone wybuchem to specyficzne inwestycje, w których niezbędne jest stosowanie rozwiązań zgodnych z nową dyrektywą ATEX 2014/34/UE. Wykorzystanie tam wysokiej jakości bram samobieżnych to optymalizacja kosztów użytkowania i oszczędność energii, zwiększenie bezpieczeństwa pracy i ograniczenie wahań temperatur w środowisku pracy.

» Otwarcie nowej fabryki EJOT (zobacz)

P.W.: Realizowane w Polsce inwestycje międzynarodowych holdingów świadczą o tym, że branża stolarki budowlanej w naszym kraju prężnie funkcjonuje. W nowoczesnych zakładach z powodzeniem wykorzystuje się zaawansowane technologie i ekologiczne rozwiązania. Powstanie nowego zakładu EJOT to pozytywny impuls dla dalszego rozwoju reprezentowanego przez Związek POiD sektora.

» Okna angielskie otwierane na zewnątrz – nowy system Ideal 4000 Casement w ofercie Aluplast (zobacz)

P.W.: Każdy rynek ma swoją specyfikę. W Wielkiej Brytanii dużą popularnością cieszą się m.in. okna otwierane na zewnątrz. Zaproponowany przez firmę Aluplast nowy system stolarki okiennej Ideal 4000 Casement otwiera szerokie możliwości konstrukcyjne, odpowiadając na oczekiwania brytyjskich konsumentów.