| Wyświetleń:2782

Roto Holding AG: aktywnie przeciwko trendom spadkowym w gospodarce

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

Grupa Roto będzie przeciwstawiać się ogólnym tendencjom spadkowym. Przewidywany rozwój firmy ma prowadzić do niewielkiego jednocyfrowego wzrostu.

fot. ROTO

Grupa Roto będzie przeciwstawiać się ogólnym tendencjom spadkowym. Przewidywany rozwój firmy ma prowadzić do niewielkiego jednocyfrowego wzrostu.


Zdaniem Roto Frank Holding AG światowy rynek okien i drzwi znajduje się w coraz trudniejszej sytuacji, a nadchodzący rok zapowiada zahamowanie koniunktury. Do końca września 2019 r. holding składający się z 3 dywizji odnotował 1% wzrost łącznych obrotów do wysokości 509,4 mln euro (w porównaniu do 505,6 mln euro w ubiegłym roku).


Polityczne ogniska kryzysowe na całym świecie w coraz większym stopniu osłabiają gospodarkę, stwierdził w połowie listopada dr Ekchard Keill, prezes Roto Frank Holding AG na konferencji w Bad Mergentheim (Niemcy). Ważne dla koncernu rynki stolarki znalazły się w trudnych warunkach. Jednocześnie rok 2019 to początek działania Roto Frank Holding AG w nowej strukturze. Jego ocena wypadła pozytywnie. Międzynarodowy dostawca technologii okien i drzwi doskonale radził sobie w pierwszym roku w nowej formie organizacyjnej, generując spodziewany niewielki wzrost obrotów. Utrzyma się on także w roku 2020, mimo że prawdopodobieństwo globalnego załamania koniunktury jest duże. Zdaniem Roto sytuacja na rynku międzynarodowym może się poprawić w 2021 roku.

Niebezpieczna spirala sankcji


W swojej wypowiedzi dr Eckhard Keill wskazał na zagrożenia i negatywne skutki ogólnych warunków geopolitycznych. Zdaniem prezesa Roto Frank Holding AG obecna gospodarka popadła w zbyt mocne uzależnienie od polityki. Przykładem są m.in. spory handlowe między USA i Chinami oraz między USA i EU, chaos wiązany z Brexitem oraz liczne ogniska zapalne: między Syrią i Turcją, Hongkongiem i Chinami, Iranem i USA oraz Rosją i Ukrainą. Ryzyka konfliktu zwiększają też wydarzenia związane ze zmianami klimatu. 

Jednym z najważniejszych problemów jest międzynarodowa spirala sankcji. Działania odwetowe w zakresie ceł nie dotykają wyłącznie kraju, w który zostały wymierzone. W globalnej gospodarce ich następstwa uderzają w niemal wszystkie gałęzie ekonomii i przedsiębiorstwa, a efektem jest zahamowanie rozwoju, ograniczenie rynku pracy i przychodów. 

Cel Roto 2020: niewielki wzrost obrotów


W mijającym 2019 roku napięcia polityczne znalazły odbicie na ważnych dla Roto rynkach światowych i wpłynęły negatywnie na wyniki działalności firmy. Do końca września 2019 r. holding Roto odnotował 1% wzrost łącznych obrotów do wysokości 509,4 mln euro (w porównaniu do 505,6 mln euro w ubiegłym roku). To efekt rezultatów działalności trzech dywizji: Roto Technologia Okien i Drzwi (FTT) oscyluje wokół wartości sprzed roku, Roto Technologia Okien Dachowych (DST) odnotowuje umiarkowany wzrost. Roto Professional Service (RPS), jako najmłodsza dywizja, rozwija się zgodnie z założeniami. Na koniec 2019 r. grupa Roto planuje osiągnąć obrót powyżej 668 mln euro (w porównaniu do 661 mln euro sprzed roku) To 3% wzrost, mniejszy niż planowane 5%. Przyczyną są przede wszystkim spadki na rynkach w sektorze Roto Technologii Okien i Drzwi, uwarunkowane sytuacją polityczną. 

Proporcje wyników działalności Holdingu Roto AG na rynkach zagranicznych do sprzedaży krajowej w Niemczech układają się na stabilnym poziomie dwóch trzecich do jednej trzeciej. Podobna proporcja dotyczy liczby zatrudnionych, która obecnie wynosi łącznie 4.900 osób. Nakłady inwestycyjne w każdej z dywizji powróciły w okresie 2019/2020 r. do wysokiego poziomu, a istotny punkt ciężkości stanowi tu digitalizacja. Dr Keill przyznał, że w obliczu politycznych zagrożeń poszczególne decyzje inwestycyjne podejmowane są z dużą ostrożnością. 

Podczas konferencji prasowej pozytywnie oceniono pierwszy rok działalności nowej struktury Grupy Roto. Dr Keill dodał, że przekształcona zgodnie z planem organizacja holdingu Roto w pełni się sprawdziła i zdążyła ugruntować. Zostały powołane wszystkie nowe rady nadzorcze holdingu i Technologii Okien i Drzwi (FTT), nowa rada Technologii Okien Dachowych (DST), a także zarządy firm. 

Roto aktywnie przeciwko trendom spadkowym


W ogólnym podsumowaniu dr Keill sformułował dwa możliwe scenariusze. Pierwszy pozytywny: cześć kryzysów geopolitycznych zostanie w roku 2020 zażegnana, co pozwalałoby spodziewać się w roku 2021 gospodarczego odprężenia. To szansa na poprawę sytuacji na rynkach ważnych dla Roto Technologii Okien i Drzwi. 

Mniej optymistyczna wersja zakłada, że w roku 2020 dojdzie do globalnego załamania koniunktury. W wyniku konfliktów na licznych obszarach, dotkniętych kryzysem. Ostatnie ostrzeżenie Międzynarodowego Funduszu Walutowego pokazało wymiary zagrożenia na przykładzie USA i Chin. Jeśli kraje nie zniosą wzajemnych sankcji celnych, to światowa gospodarka straci ok. 700 miliardów dolarów, czyli 0,8% wartości. Grupa Roto zamierza aktywnie przeciwstawiać się ogólnym tendencjom spadkowym. Celem na 2020 jest niewielki jednocyfrowy wzrost obrotów. 

Holding wierzy w mocne strony wszystkich dywizji, realizowaną strategię korzyści klienta oraz w skuteczność szybszych, szczuplejszych i wydajniejszych procesów. Dodatkowo dywizja okien dachowych dysponuje względnie stabilnymi podstawami do utrzymania dobrych wyników z ostatnich lat. W przypadku Roto Professional Service działalność serwisu koncentruje się na rynkach Niemiec, Austrii i Szwajcarii, gdzie utrzymujący się popyt, zapewnia zlecenia serwisowania okien i drzwi.

#okucia_okienne, #okucia_drzwiowe

SPRAWDŹ OFERTĘ FIRMY


Fabryki w Polsce: Jak powstaje Centrum Obróbcze CNC?

Fabryki w Polsce: Jak powstaje Centrum Obróbcze CNC?

Aby pokazać, jak powstają Centra Obróbcze CNC,...

Fabryki w Polsce: Jak powstają drzwi przeciwpożarowe?

Fabryki w Polsce: Jak powstają drzwi przeciwpożarowe?

Jak powstają drzwi przeciwpożarowe? Aby uzyskać...

POiD podejmuje współpracę z PIBP i EO

POiD podejmuje współpracę z PIBP i EO

Związek Polskie Okna i Drzwi podejmuje współpracę z...» Więcej na subportalu dostawcy, akcesoria