Badania preferencji przy zakupie okien

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

Roto Frank AG zaprezentowało wyniki interesujących badań przeprowadzonych w kilku krajach europejskich (Niemcy, Wielka Brytania, Polska i Węgry). Przedmiotem badań były priorytety klienta docelowego przy wyborze okien. Narzędziem była ankieta, reprezentatywna dla mieszkańców kilku europejskich krajów powyżej 18 roku życia.

Już na „fensterbau/frontale“ 2008 koncern wzbudził zainteresowanie wynikami badania, którym objęto w pierwszym kroku tylko Niemcy. W kolejnym etapie rozszerzono je na trzy dalsze kraje, Wielką Brytanię, Polskę i Węgry. Badania, na 1000 osobowej próbie powyżej 18 lat, zrealizował, na przełomie sierpnia i września 2008, berliński instytut forsa.

Jakość okien: o znaczeniu pierwszoplanowym
W pierwszym pytaniu chodziło o znaczenie dla użytkowników dobrych okien lub okien o wysokiej jakości. Wspólny dla wszystkich krajów wynik badania: wszędzie wysoka jakość okien ma znaczenie pierwszoplanowe. Zakres pozytywnych odpowiedzi na to pytanie "bardzo / raczej ważne" wahał się od 88 % (Wielka Brytania) do 95 % (Węgry). Tę ujednoliconą opinię reprezentują generalnie zarówno kobiety jak i mężczyźni, wszystkie grupy wiekowe i reprezentujący różny poziom wykształcenia. Wprost proporcjonalnie do wieku respondentów rośnie znaczenie dobrej jakości okien. Wniosek Roto: "Stereotyp, że okna stanowią w świadomości nabywców produkt o małym znaczeniu, nie znajduje pokrycia w europejskiej rzeczywistości i nie może być alibi dla producentów, którzy po macoszemu traktują działania marketingowe."

Źródła informacji: co kraj to obyczaj
Posiadacze domów lub mieszkań lub je wynajmujący zapytani o to, gdzie przed zakupem nowych okien w pierwszym rzędzie poszukiwaliby na ich temat informacji bardzo się między sobą różnią w tej kwestii. O ile montażyści okien jako jedno spośród 9 przedstawionych do wyboru źródeł znaleźli się w Niemczech na pozycji drugiej, to w Polsce uplasowali się na samym końcu. Znajomi lub krewni wskazywani są przez Węgrów, Polaków i Brytyjczyków jako preferowane źródła wiedzy o oknach, w Niemczech jednak znajdują się oni z dużym dystansem do czołówki dopiero na miejscu czwartym. Także znaczenie marketów budowlanych jako źródła informacji jest bardzo zróżnicowane. O ile w Niemczech, na Węgrzech i w Wielkiej Brytanii przypisuje się im niewielką rolę, to w Polsce cieszą się one w tej kwestii dużym uznaniem.

Kryteria zakupu: przeważają istotne różnice
Zarysowujący się już w kwestii źródeł informacji trend różnic preferencji w poszczególnych krajach rozciąga się zgodnie z wynikami badania także na te aspekty, do których Europejczycy przykładają wagę rozważając (ewentualny) zakup okien. Zgodnie z tym "korzystna cena" odgrywa na Węgrzech, w Polsce i w Wielkiej Brytanii znacznie ważniejszą rolę niż w Niemczech. Zwłaszcza dla Brytyjczyków zagadnienie "bezpieczeństwa/antywłamaniowości" ma ponadprzeciętne znaczenie. Na uwagę zasługuje, że w Polsce i w Wielkiej Brytanii prawie wszystkie spośród dziewięciu kryteriów otrzymały wysoki priorytet o wadze od 80 % do 90 %. Nawet plasujący się najniżej wśród kryteriów "Design" uzyskał w obydwu krajach dość imponujące 70 % i 73 %. Natomiast na Węgrzech i w Niemczech zaobserwować można znacznie większe zróżnicowanie wagi kryteriów.

Okna w zgodzie z funkcjonalnością wnętrza: to dopiero początek drogi
Tej jeszcze młodej domenie działalności "Okna w zgodzie z funkcjonalnością wnętrza" producent markowych okuć dzięki aktywnym działaniom promocyjnym niejako utorował drogę do świadomości potencjalnych odbiorców. Dotyczy to w zasadzie wszystkich objętych badaniem krajów. Wyniki ankiety potwierdzają pierwsze sukcesy tej konsekwentnej strategii różnicowania, która świadomie dystansuje się od monotematycznego argumentu, jakim w ostatnich latach była "Oszczędność energii".

Gotowość, by za dodatkowe korzyści zapłacić więcej: Polacy zdecydowanie na czele
Czy inwestorzy doceniają wartość dodaną indywidualnych rozwiązań okien dopasowanych do funkcjonalności wnętrza? Zapytani o to wprost, właśnie Polacy dowiedli swojej wyjątkowej indywidualności. Zgodnie z wynikami badania już dziś 35 % społeczeństwa byłaby gotowa sięgnąć głębiej do kieszeni, żeby zapłacić za dodatkowe korzyści funkcjonalne okien. Jednak także odpowiednie dane w pozostałych krajach, które sięgają od 11 % (Węgry) do 17 % (Wielka Brytania), Roto ocenia jako "zadowalająco pomyślne i rozwojowe". Nie ulega wątpliwości, że zapał inwestycyjny konsumentów rośnie wraz ze wzrostem jakości informacji. Z tego bezspornego faktu wynika podstawowe zadanie zarówno dla branży jak i każdej aktywnej w niej firmy.

Wymiana okien: w Niemczech okna są najstarsze
Na zakończenie respondenci proszeni byli o informację o tym, kiedy w ich domach ostatnio wymieniono okna. Zaskakujące i godne uwagi jest to, że w Niemczech jest zdecydowanie najwyższy odsetek (36 %) okien starszych niż 10 lat. Tutaj zatem liczyć się należy z największym potencjałem popytu renowacyjnego.  Zgodnie z wynikami badania "najmłodszą" generację okien mają Polacy; 64 % okien wymieniono dopiero w ostatnich pięciu latach.

Wielce wymowne dla tego punktu ankiety były także "mroczne liczby" na Węgrzech (29 %), w Wielkiej Brytanii (15 %) i w Niemczech (14 %), które wynikają z podawanych na to pytanie odpowiedzi "nie wiem / brak danych".

Podsumowanie: lepsza znajomość europejskiego rynku

Reklama

Wniosek opracowania obejmującego kilka rynków prezes zarządu Roto Frank AG streścił w 10 punktach. 

  1. We wszystkich czterech krajach wysoka jakość okien odgrywa pierwszoplanową rolę.
  2. Obalony stereotyp, że okna stanowią w świadomości nabywców produkt o małym znaczeniu, także w ogólnoeuropejskiej rzeczywistości nie może stanowić alibi dla producentów, którzy po macoszemu traktują działania marketingowe.
  3. W klasyfikacji różnorodnych źródeł informacji występuje niewiele "europejskich cech wspólnych".
  4. Także w przypadku kryteriów zakupowych priorytety użytkowników z różnych krajów w pewnych obszarach znacznie się między sobą różnią.
  5. Indywidualne rozłożenie akcentów argumentacji wywołuje najszybciej w połączeniu z ujednoliconym głównym przekazem pożądane bodźce zakupowe.
  6. Pierwsze sukcesy dowodzą, że w oknach dopasowanych do funkcjonalności pomieszczeń tkwi duży potencjał rozwoju jakościowego i pozwalającego na zwiększenie rentowności.
  7. Zanim na rynku przyjmie się jeszcze młoda, ale wiele obiecująca dziedzina okien dopasowanych do funkcjonalności pomieszczeń, wszyscy uczestnicy rynku będą musieli uzbroić się w cierpliwość.
  8. Gotowość europejskich inwestorów zapłacenia za dodatkowe korzyści okien więcej pieniędzy rośnie proporcjonalnie do wzrostu jakości informacji.
  9. Największy potencjał rynku okien na wymianę badanie stwierdza dla Niemiec, a najmniejszy dla Polski.
  10. Dzięki najnowszej inicjatywie Roto partnerzy firmy i opinia publiczna uzyskują pogłębione informacje, ułatwiające orientację na rynku.
red. na podstawie mat. Roto
#

SPRAWDŹ OFERTĘ FIRMY


Premiera nowego zawiasowania activPilot Concept już wkrótce

Premiera nowego zawiasowania activPilot Concept już wkrótce

Duże formaty i ciężkie skrzydła nie stanowią już...

Dom z panoramiczną fasadą

Dom z panoramiczną fasadą

Parterowy dom w hiszpańskim regionie Costa Blanca zwraca...

Nowy mostek izolacyjny do izolacji termicznej metalowych drzwi

Nowy mostek izolacyjny do izolacji termicznej metalowych drzwi

Nieprzesuwny profil izolacyjny insulbar, zgłoszony przez...

Bezpłatne wejściówki na targi GLASS w Poznaniu

Bezpłatne wejściówki na targi GLASS w Poznaniu

Na Glass będzie można wziąć udział w widowiskowych...» Więcej na subportalu dostawcy, akcesoria