Przedłużenie okresu przejściowego dla PN-EN 14351-1 Okna i drzwi

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

Przedłużenie okresu przejściowego dla PN-EN 14351-1 Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.

Komisja Europejska, po konsultacji z państwami członkowskimi na forum 68-go posiedzenia Stałego Komitetu ds. Budownictwa (The Standing Committee on Construction - SCC), odbywającego się w dniach 10-11 listopada 2008 roku, podjęła decyzję o przedłużeniu okresu przejściowego dla normy PN-EN 14351-1. Data wycofania sprzecznych norm krajowych (Date of Withdrawal – DOW) została ustalona na dzień 1 lutego 2010 r. (patrz baza NANDO). Przesunięcie końca okresu przejściowego nastąpiło z uwagi na potrzebę spójnej interpretacji zapisów związanych z oceną zgodności – w szczególności w zakresie umożliwienia kaskadowego wstępnego badania typu.

Reklama

Zgodnie z wprowadzoną zmianą, do końca stycznia 2010 roku możliwe jest zatem oznakowanie wspomnianych wyrobów znakiem „B” na podstawie oceny zgodności z krajową aprobatą techniczną (AT) - dla producentów wprowadzających wyroby na rynek polski, lub oznakowanie „CE”, na podstawie oceny zgodności z PN-EN 14351-1 - dla producentów chcących wprowadzać swoje wyroby na rynki Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Po zakończeniu okresu przejściowego stosowanie ścieżki „europejskiej” będzie dla okien i drzwi obowiązkowe, pod warunkiem pojawienia się stosownego rozporządzenia podającego listę wyrobów podlegających obowiązkowemu oznakowaniu „CE”.

dr inż. Sebastian Wall

Instytut Techniki Budowlanej

#

Zainteresowany? Poproś o ofertę!VI Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych (relacja)

VI Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych (relacja)

Rodzinne wartości skutecznie zwiększają wartość...

Sterowanie domem na odległość – jak działają inteligentne drzwi tarasowe?

Sterowanie domem na odległość – jak działają inteligentne drzwi tarasowe?

Dzięki technologii korzystanie z drzwi tarasowych może...

Polska ponownie liderem w UE

Polska ponownie liderem w UE

Rynek okien i drzwi to ciągle gorący temat, bardzo...

Urbino – innowacyjna czerpnia filtrująca do konfiguracji z dowolnym regulatorem

Urbino – innowacyjna czerpnia filtrująca do konfiguracji z dowolnym regulatorem

Czerpnia filtrująca Urbino została zaprojektowana tak,...

Siedziba Pivexin Technology. Spójna fasada dla złożonego budynku

Siedziba Pivexin Technology. Spójna fasada dla złożonego budynku

Zaprojektowany przez katowicką pracownię MUS Architects...» Więcej na subportalu dostawcy, akcesoria