| Wyświetleń:2163

Gryfitlab – wszystko o badaniach stolarki budowlanej

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

Andrzej Szarycki

fot. Gryfitlab

Andrzej Szarycki


Andrzej Szarycki na tle pieca

fot. Gryfitlab

Andrzej Szarycki na tle pieca

Laboratorium Gryfitlab

fot. Gryfitlab

Laboratorium Gryfitlab

Laboratorium Gryfitlab

fot. Gryfitlab

Laboratorium Gryfitlab

Laboratorium Gryfitlab

fot. Gryfitlab

Laboratorium Gryfitlab

Laboratorium Gryfitlab

fot. Gryfitlab

Laboratorium Gryfitlab

Laboratorium Gryfitlab

fot. Gryfitlab

Laboratorium Gryfitlab

Laboratorium Gryfitlab

fot. Gryfitlab

Laboratorium Gryfitlab

Laboratorium Gryfitlab

fot. Gryfitlab

Laboratorium Gryfitlab

Laboratorium Gryfitlab

fot. Gryfitlab

Laboratorium Gryfitlab

Laboratorium Gryfitlab

fot. Gryfitlab

Laboratorium Gryfitlab

GRYFITLAB to zachodniopomorskie laboratorium badawcze, które oferuje wykonanie badań z zakresu badań ogniowych, akustycznych oraz komfortu wnętrza. O działalności laboratorium, tego w jaki sposób wykonuje się tego typu badania oraz planach na przyszłość opowiedział naszej redakcji Pan Andrzej Szarycki, Prezes zarządu GRYFITLAB.
  
Proszę opowiedzieć o historii firmy. Jakie były początki, skąd się wziął pomysł na tego typu działalność?

Zespół Laboratoriów badawczych GRYFITLAB powstał w 2005 roku. Głównym powodem jego powołania była krytyczna analiza rynku badań ogniowych pod kątem dostępności do zaplecza badawczego. Osobiście, pracując przez wiele lat w branży związanej z akustyką i bezpieczeństwem pożarowym, próbując rozwijać nowe produkty, napotykałem na ogromną barierę związaną z możliwością szybkiego przeprowadzenia próby technologicznej. Te negatywne doświadczenia pomogły w określeniu niszy rynkowej i w konsekwencji były bezpośrednią przyczyną decyzji o powołaniu Spółki. Dodatkowo z uwagi na doświadczenia jednego z udziałowców Spółki, który przez kilkanaście lat prowadził badania związane z pomiarami hałasu środowiskowego poszerzono koncepcję firmy o dodatkowe laboratoria. Tak więc ostatecznie w skład Zespołu Laboratoriów Badawczych GRYFITLAB weszły 3 laboratoria: Laboratorium Badań Ogniwowych, Laboratorium Akustyki oraz Laboratorium Komfortu Wnętrza. W pierwszym okresie działalności  skoncentrowaliśmy się na badaniach hałasu środowiskowego tj. hałasu komunikacyjnego, hałasu na stanowiskach pracy oraz emisji hałasu z zakładów do środowiska. W okresie pierwszych 3 lat działalności pomiary te stanowiły jedyne źródło przychodów Spółki a zebrane doświadczenia pomogły Spółce uzyskać akredytację PCA. Równolegle Spółka prowadziła inwestycje polegającą na budowie na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego obiektów biurowych i laboratoryjnych. W grudniu 2008 roku uzyskaliśmy pozwolenie na użytkowanie. Od stycznia 2009 r rozpoczęliśmy wykonywanie pierwszych badań odporności ogniowej w Laboratorium Badań Ogniowych. Od tego czasu przeprowadziliśmy już ponad 150 badań ogniowych. 

Jak wyglądają i na czym polegają badania ogniowe?

Badania ogniowe polegają na określeniu parametrów odporności ogniowej określonych wyrobów a mianowicie ognioszczelności, określanej parametrem E, izolacyjności ogniowej określanej parametrem I, dymoszczelności określanej parametrem S oraz innych. Badania przeprowadza się na przeznaczonych do tego celu piecach badawczych, montując badaną próbkę w ścianie pieca lub jego stropie oraz poddając jedną stronę próbki nagrzewaniu przy jednoczesnym pomiarze parametrów cieplnych na jego nie nagrzewanej stronie.

Laboratorium Badań Ogniowych GRYFITLAB zajmuje się pracami związanymi z określeniem odporności ogniowej różnego typu wyrobów budowlanych, takich jak ściany, ściany osłonowe, okna, drzwi, sufity, stropy, dachy. Na badania wymienionych produktów Laboratorium nasze posiada akredytację. Wykonujemy również szereg badań innych produktów, na które nie mamy jeszcze akredytacji. Stopniowo i systematycznie poszerzamy jednak jej zakres o kolejne produkty. Obecnie jesteśmy w trakcie rozszerzania zakresu akredytacji o badania przepustów  instalacyjnych i uszczelnień złącz liniowych.

Wykonujemy trzy rodzaje badań: certyfikacyjne, czyli dla wyrobów, które już istnieją, następnie badania klasyfikacyjne dla nowych wyrobów zakończone wydaniem klasyfikacji odporności ogniowej oraz badania technologiczne, które są wykorzystywane przez producentów do potwierdzenia pewnych parametrów technicznych przy rozwoju nowych produktów. Badania tego typu mają określić przydatność zastosowanych rozwiązań przed finalnym badaniem klasyfikacyjnym. Co ciekawe, 90% naszych obrotów to badania okien i drzwi wykonanych w różnych technologiach: aluminiowych, metalowych, drewnianych oraz różnych konfiguracjach – jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe, z przeszkleniami lub bez przeszkleń z naświetlami lub bez naświetli itd. Wykonujemy średnio 2-3 badania tego typu w tygodniu.

Parę słów na temat naszego pieca. Laboratorium dysponuje największym w Polsce piecem do badań odporności ogniowej. Jest to piec uniwersalny, co oznacza, że można nim badać produkty w ścianie i w stropie, czyli przeprowadzać badania horyzontalne lub wertykalne. Jeśli chodzi o badania pionowe, to są to badania okien, drzwi i ścian. Badania poziome natomiast to badania stropów, dachów, sufitów, podłóg, okien dachowych. Piec  posiada moc 3,6 megawatów, co przy jego gabarytach oraz zaawansowanym sposobie sterowania zapewnia uzyskanie warunków nagrzewania według różnych krzywych normowych. Oczywiście najbardziej popularna i wykorzystywana najczęściej to standardowa krzywa nagrzewania, jednak warto pamiętać, iż w zakresie generowania specyficznych warunków nagrzewania nie mamy praktycznie żadnych ograniczeń. Poza tym, jest  najnowocześniejszym urządzeniem tego typu w Polsce. Precyzyjny system sterowania zapewnia, że parametry w czasie pracy są idealnie zachowane i zgodne z normami. Uniknięto np. chwilowych skoków ciśnienia podczas badania co w wielu przypadkach może mieć destruktywny wpływ na badaną próbkę. Sama komora spalania w piecu ma wymiary 4x4x6m, co oznacza, że badania w ścianach można przeprowadzić dla próbki o wymiarach 4x4m badania w stropie można przeprowadzić dla próbki o wymiarach 4x3m. Ma to kapitalne znaczenie szczególnie przy badaniach technologicznych ale również klasyfikacyjnych ponieważ można jednorazowo badać dużo więcej próbek niż na innych piecach. Przekłada się to w prosty sposób na koszty badania pojedynczej próbki. Największa badana próbka w naszym laboratorium - ściana osłonowa miała wymiary 5x5m a cała badana konstrukcja ważyła prawie 8 ton.

Oprócz badań ogniowych prowadzą Państwo badania akustyczne. Może Pan coś o nich powiedzieć?

Laboratorium Akustyki dysponuje największymi w Polsce komorami pogłosowymi. Komory pogłosowe, w których przeprowadzamy badania akustyczne, są to pomieszczenia z gładkimi betonowymi ścianami wykonane w taki sposób, że dźwięki idealnie odbijają się od nich. Co ważne, dzięki specjalnej konstrukcji komór, w których nie ma równoległych powierzchni tj. ścian i sufitu, odbijające się dźwięki nie interferują ze sobą i mamy do czynienia z idealnie rozproszonym polem akustycznym. Istnieje szereg norm, które określają sposób wykonywania pomiarów w tego typu pomieszczeniach badawczych. Wykorzystując komory pogłosowe przeprowadza się badania izolacyjności akustycznej, badania współczynnika pochłaniania dźwięku oraz mocy akustycznej urządzeń. Komory pogłosowe składają się z 3 części: komory nadawczej, odbiorczej i osłonowej dodatkowo izolującej od hałasów otoczenia. Każda z komór posiada kubaturę powyżej 350 m³, co umożliwia nam pomiar w bardzo niskich częstotliwościach, poniżej 100 Hz, dzięki prostej zależności im większa objętość, tym niższe częstotliwości, które można mierzyć. Takie a nie inne rozmiary umożliwiają nam również badanie dużych gabarytowo obiektów. Otwór badawczy między komorami ma wymiary 12 m² i takie też maksymalnie próbki możemy badać. Otwór badawczy zlokalizowany jest pomiędzy komorą nadawczą i odbiorczą. W przypadku badania okna lub drzwi wykonujemy najpierw konstrukcję wsporczą czyli ścianę w której następnie montujemy badany element. W komorze nadawczej umieszczone jest źródło dźwięku o dużym natężeniu, a w drugiej komorze mikrofon. Na podstawie zarejestrowanych pomiarów i obliczeń określa się izolacyjność akustyczną badanej konstrukcji.

Czym wyróżnia się Państwa laboratorium od innych tego typu?

W odróżnieniu od konkurentów, zapewniamy ekstremalnie szybkie terminy badań. Jeżeli chodzi o badania ogniowe, to średni okres oczekiwania na badanie nie przekracza 30 dni. W wyjątkowych przypadkach, np. badań technologicznych jesteśmy w stanie, przeprowadzić badanie nawet w ciągu kilku dni od zlecenia. W przypadku badań akustycznych terminy są również bardzo krótkie i nie przekraczają 2-3 tygodni od daty zlecenia. Zdajemy sobie sprawę, iż jest to całkowicie nowa jakość w dostępie do badań i co równie ważne do raportów z badań. Wiemy z doświadczenia i opowieści naszych klientów, iż przeprowadzenie badania w innych laboratoriach jest tylko częścią sukcesu a okres oczekiwania na raport może być niewiarygodnie długi. My wydajemy raporty z badań średnio po 2 tygodniach a klasyfikacje odporności ogniowej po 3 tygodniach od badania. Co więcej, dla klientów ze stałymi umowami tzw. abonamentowymi gwarantujemy pod rygorem kar umownych dotrzymanie tych terminów! Takie podejście zjednuje nam wielu klientów, którzy już po jednej wizycie w naszym laboratorium i przeprowadzeniu badania nie wyobrażają sobie powrotu do innych standardów.

Kolejna rzeczą odróżniającą nas od konkurentów o czym już wspominałem, jest przewaga technologiczna w związku z wymiarami naszego pieca.

Warto również wspomnieć, iż zapewniamy naszym klientom i ich ekipom montażowym  zaplecze socjalne tj. szatnię i łazienkę z prysznicem. Pewnie bym się tym nie chwalił bo w zasadzie nie ma czym, gdyby nie fakt, iż właśnie takie drobiazgi wyróżnią nas na rynku spośród naszych konkurentów. Do nas klienci mogą przyjechać i po montażu lub badaniu w przyzwoitych warunkach sanitarnych umyć się, przebrać i wrócić zadowoleni do domu.

Jak wygląda Państwa konkurencja, jeśli chodzi o nasz kraj?

Porozbijamy sobie to na poszczególne laboratoria. Jeśli chodzi o badania odporności ogniowej to mamy dwóch konkurentów w Polsce. Są jeszcze badania reakcji na ogień, ale tym się nie zajmujemy. Są nimi Instytut Techniki Budowlanej z Warszawy i Centrum Techniki Okrętowej z Gdańska. CTO ma jeden piec pionowy, ITB ma piec poziomy i pionowy, my jak już wspomniałem mamy jeden uniwersalny piec.

A jeśli chodzi o laboratorium akustyki?

W badaniach środowiskowych konkurencja jest ogromna. Myślę, że jest kilkadziesiąt laboratoriów akredytowanych. Jeśli chodzi o laboratoria z komorami pogłosowymi, jest ich kilka. Więcej niż w przypadku badań ogniowych. Takie najważniejsze to również ITB, CTO, i Instytut Techniki Cieplnej z Łodzi. Te Instytuty dysponują komorami pogłosowymi i bezechowymi, w których przeprowadzają badania. Instytut z Łodzi koncentruje się natomiast na badaniach hałasu związanych z przepływem powietrza. My na razie takich badań jeszcze nie przeprowadzamy. 

Do kogo skierowana jest Państwa oferta?

W przeważającej większość do producentów urządzeń i materiałów budowlanych ale również do dystrybutorów, który przed wprowadzeniem dystrybuowanego produktu na polski rynek muszą przeprowadzić badania i w zależności od rodzaju wyrobu uzyskać odpowiedni dokument (np. Aprobatę Techniczną).

Jeśli chodzi o najbliższe plany i dalsze, to wspomniał Pan, że cały czas próbujecie rozszerzyć swoją ofertę.

Tak, wyznaczyliśmy sobie cel, że będziemy wprowadzać do oferty przynajmniej 2-3 nowe metody badawcze w każdym roku. Jeszcze w tym miesiącu rozszerzamy zakres akredytacji o uszczelnienia przejść instalacyjnych i również o kolejne badania akustyczne.  Kolejnym etapem będzie rozszerzenie zakresu akredytowanych badań o badania podłóg technicznych oraz przewodów wentylacyjnych i oddymiających. Natomiast w akustyce będę chciał rozszerzyć zakres akredytacji o badania aeroakustyki, czyli badania związane również z hałasem generowanym podczas przepływu powietrza przez urządzenia.

Dodatkowe informacje na stronie laboratorium.

Dziękuję bardzo za pouczającą rozmowę.


red. Łukasz Gąsior
oknonet.pl


Reklama
#

Zainteresowany? Poproś o ofertę!Pokazy montażu drzwi przesuwnych z okuciem Roto Patio Inowa

Pokazy montażu drzwi przesuwnych z okuciem Roto Patio Inowa

Prezentowany na żywo montaż innowacyjnych drzwi...

Rewolucyjny system przesuwny TRICKS z niewidocznym prowadzeniem

Rewolucyjny system przesuwny TRICKS z niewidocznym prowadzeniem

Jest to system dedykowany do drzwi wykonanych z drewna i...

29. edycja targów BUDMA - podsumowanie

29. edycja targów BUDMA - podsumowanie

W pierwszym tygodniu lutego 2020 cała branża budowlana...

Akademia Yawal 2020 – profesjonalne szkolenia dla producentów stolarki aluminiowej

Akademia Yawal 2020 – profesjonalne szkolenia dla producentów stolarki aluminiowej

Najważniejszym celem organizowanych przez Yawal S.A....» Więcej na subportalu dostawcy, akcesoria