Optymizm nie zastąpi wiedzy

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 zdominowało niemal każdą branżową dyskusję w ostatnich tygodniach. Dziś głos w sprawie zabiera Laboratorium Techniki Budowlanej z Dąbrowy Górniczej. 

LTB: Dokładna znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011, ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG, stanowi problem nie tylko dla producentów wyrobów budowlanych, ale również – co z przykrością musimy stwierdzić – jednostkom badawczym, które w systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych mają sprawować zadania strony trzeciej w ocenie wyrobu budowlanego. 

Notyfikowane Laboratoria badawcze mogą dokonywać ustaleń typu wyrobu w oparciu o przeprowadzone badania i obliczenia, cytowane Rozporządzenie definiuje jednak konieczność poddania się procedurze uzyskania notyfikacji, którą w Polsce określa Procedura Autoryzacji Jednostek prowadzących ocenę zgodności, zgłaszania jednostek autoryzowanych do notyfikacji oraz zasad sprawowania nadzoru i kontroli nad jednostkami notyfikowanymi na podstawie niektórych wspólnotowych dyrektyw nowego podejścia opracowana przez Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Ta nieco przydługa nazwa oznacza procedurę, którą należy spełnić, aby notyfikację uzyskać.

W największym skrócie polega to na:

  • Złożeniu przez ubiegającą się jednostkę wniosku o autoryzację, na podstawie zakresu akredytacji do notyfikacji wydanej przez Polskie Centrum Akredytacji. Przeprowadzony  audyt ma za zadnie potwierdzić  kompetencje techniczne  ocenianej jednostki,

  • Ocenie wniosku przez Departament Polityki Transportowej i Współpracy Międzynarodowej – właściwym departamentem merytorycznym w przypadku okien i drzwi jest Departament Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,  a wreszcie przez zespół oceniający,

  • Przygotowaniu wniosku o zgłoszeniu jednostki autoryzowanej do notyfikacji i przekazaniu go do Ministerstwa Gospodarki, która pełni funkcję organu notyfikującego w myśl artykułu 48 Rozporządzenia,

  • Dopiero Ministerstwo Gospodarki (po wypełnieniu swoich procedur oceny) przekazuje wniosek o notyfikację jednostki po autoryzacji,

  • Spełnienie warunków formalnych pozwoli na prowadzenie działalności jednostki notyfikowanej pod warunkiem, że Komisja ani pozostałe państwa członkowskie nie zgłosiły zastrzeżeń w terminie dwóch tygodni od notyfikacji.

Mobilne LTB, podobnie jak Instytut Techniki Budowlanej czy Laboratorium Techniki Budowlanej spełniły dopiero pierwszy warunek uzyskania notyfikacji zgodnie z Rozporządzeniem 305, wbrew więc opinii Mobilnego LTB, do spełnienia wymagań droga jeszcze daleka. Ważne jest jednak, by na tej drodze rzetelnie informować o faktycznym przebiegu procesu notyfikacji, nie tworzyć złudnych obrazów i nie zaklinać rzeczywistości. Na dzień dzisiejszy żadne polskie laboratorium badawcze nie spełnia wymagań cytowanego rozporządzenia, co wcale nie oznacza, że polscy producenci zostaną pozbawieni wsparcia czy pomocy – jednak najważniejsze jest, by nie byli wprowadzani w błąd.

Notyfikacja jednostki badawczej zarówno wcześniej (pod rządami Dyrektywy Budowlanej CPD), jak i obecnie (pod rządami Rozporządzenia CPR), wymaga znajomości nie tylko norm badawczych i klasyfikacyjnych, ale szeregu innych istotnych dla funkcjonowania aktów normatywnych i prawnych. Ich znajomość to jednak za mało: koniecznością jest codzienne, praktyczne stosowanie tych reguł i zasad.

[LTB odnosi się w tekście m.in. do publikacji o Mobilnym LTB (przeczytaj).]


Reklama

#

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

Strona główna | O firmie | Oferta | Publikacje | Sieć sprzedaży - kontakt | Praca

Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.

41-306 Dąbrowa Górnicza
ul. Laski 83
tel.: (0-608) 50 66 32
tel.: (0-608) 50 66 35
tel.: (0-604) 97 62 07
Fax: (032) 26 44 079
e-mail: LTB@LTB.org.pl
http://www.LTB.org.pl/
https://web.facebook.com/mobilnelaboratorium/Aliplast uruchamia anodownię

Aliplast uruchamia anodownię

Aliplast zakończył budowę nowego zakładu...

3 generacja profili transportowo-montażowych od Metal-Plast

3 generacja profili transportowo-montażowych od Metal-Plast

Na rynku jest już dostępna 3 generacja profili...

Modernizacja w stylu Bauhaus

Modernizacja w stylu Bauhaus

Modernizacja domu z przełomu lat 60. i 70. pokazuje, jak...

Zamek Office Mundus – sprytnie pomyślany

Zamek Office Mundus – sprytnie pomyślany

Obecna architektura dąży do uzyskania jak największej...

VI Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych (relacja)

VI Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych (relacja)

Rodzinne wartości skutecznie zwiększają wartość...» Więcej na subportalu dostawcy, akcesoria