Optymizm nie zastąpi wiedzy

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 zdominowało niemal każdą branżową dyskusję w ostatnich tygodniach. Dziś głos w sprawie zabiera Laboratorium Techniki Budowlanej z Dąbrowy Górniczej. 

LTB: Dokładna znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011, ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG, stanowi problem nie tylko dla producentów wyrobów budowlanych, ale również – co z przykrością musimy stwierdzić – jednostkom badawczym, które w systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych mają sprawować zadania strony trzeciej w ocenie wyrobu budowlanego. 

Notyfikowane Laboratoria badawcze mogą dokonywać ustaleń typu wyrobu w oparciu o przeprowadzone badania i obliczenia, cytowane Rozporządzenie definiuje jednak konieczność poddania się procedurze uzyskania notyfikacji, którą w Polsce określa Procedura Autoryzacji Jednostek prowadzących ocenę zgodności, zgłaszania jednostek autoryzowanych do notyfikacji oraz zasad sprawowania nadzoru i kontroli nad jednostkami notyfikowanymi na podstawie niektórych wspólnotowych dyrektyw nowego podejścia opracowana przez Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Ta nieco przydługa nazwa oznacza procedurę, którą należy spełnić, aby notyfikację uzyskać.

W największym skrócie polega to na:

  • Złożeniu przez ubiegającą się jednostkę wniosku o autoryzację, na podstawie zakresu akredytacji do notyfikacji wydanej przez Polskie Centrum Akredytacji. Przeprowadzony  audyt ma za zadnie potwierdzić  kompetencje techniczne  ocenianej jednostki,

  • Ocenie wniosku przez Departament Polityki Transportowej i Współpracy Międzynarodowej – właściwym departamentem merytorycznym w przypadku okien i drzwi jest Departament Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,  a wreszcie przez zespół oceniający,

  • Przygotowaniu wniosku o zgłoszeniu jednostki autoryzowanej do notyfikacji i przekazaniu go do Ministerstwa Gospodarki, która pełni funkcję organu notyfikującego w myśl artykułu 48 Rozporządzenia,

  • Dopiero Ministerstwo Gospodarki (po wypełnieniu swoich procedur oceny) przekazuje wniosek o notyfikację jednostki po autoryzacji,

  • Spełnienie warunków formalnych pozwoli na prowadzenie działalności jednostki notyfikowanej pod warunkiem, że Komisja ani pozostałe państwa członkowskie nie zgłosiły zastrzeżeń w terminie dwóch tygodni od notyfikacji.

Mobilne LTB, podobnie jak Instytut Techniki Budowlanej czy Laboratorium Techniki Budowlanej spełniły dopiero pierwszy warunek uzyskania notyfikacji zgodnie z Rozporządzeniem 305, wbrew więc opinii Mobilnego LTB, do spełnienia wymagań droga jeszcze daleka. Ważne jest jednak, by na tej drodze rzetelnie informować o faktycznym przebiegu procesu notyfikacji, nie tworzyć złudnych obrazów i nie zaklinać rzeczywistości. Na dzień dzisiejszy żadne polskie laboratorium badawcze nie spełnia wymagań cytowanego rozporządzenia, co wcale nie oznacza, że polscy producenci zostaną pozbawieni wsparcia czy pomocy – jednak najważniejsze jest, by nie byli wprowadzani w błąd.

Notyfikacja jednostki badawczej zarówno wcześniej (pod rządami Dyrektywy Budowlanej CPD), jak i obecnie (pod rządami Rozporządzenia CPR), wymaga znajomości nie tylko norm badawczych i klasyfikacyjnych, ale szeregu innych istotnych dla funkcjonowania aktów normatywnych i prawnych. Ich znajomość to jednak za mało: koniecznością jest codzienne, praktyczne stosowanie tych reguł i zasad.

[LTB odnosi się w tekście m.in. do publikacji o Mobilnym LTB (przeczytaj).]

#

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

Strona główna | O firmie | Oferta | Publikacje | Sieć sprzedaży - kontakt | Praca

Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.

41-306 Dąbrowa Górnicza
ul. Laski 83
tel.: (0-608) 50 66 32
tel.: (0-608) 50 66 35
tel.: (0-604) 97 62 07
Fax: (032) 26 44 079
e-mail: LTB@LTB.org.pl
http://www.LTB.org.pl/
https://web.facebook.com/mobilnelaboratorium/Dlaczego wybieramy dobre okna z PVC?

Dlaczego wybieramy dobre okna z PVC?

Jak pokazują dane GUS, w Polsce z roku na rok zwiększa...

Polska nr 1 w okiennej Europie

Polska nr 1 w okiennej Europie

Dynamicznie rosnący w ostatnich latach eksport okien z...

Jak rozwiązania Winkhaus sprawdzają się w firmie AM OKNA

Jak rozwiązania Winkhaus sprawdzają się w firmie AM OKNA

AM OKNA rozpoczęła działalność na początku lat...

Platforma wiedzy i doświadczeń branżowych stolarki drewnianej

Platforma wiedzy i doświadczeń branżowych stolarki drewnianej

„Platforma innowacji i wymiany doświadczeń...

Nowoczesne systemy fasadowe Hydro Building Systems Poland w poznańskim Pixelu

Nowoczesne systemy fasadowe Hydro Building Systems Poland w poznańskim Pixelu

Realizacja konstrukcji fasady projektu PIXEL jest...» Więcej na subportalu dostawcy, akcesoria