Pozytywne oznaki na europejskim rynku rolet

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

Od roku 2012 europejski rynek rolet wykazywał tendencję spadkową. Aż do roku 2015, kiedy to powoli zaczął się odradzać. W 2015 roku, mimo że całkowita sprzedaż nadal malała (o 0,6%) to sektor zanotował wzrost dochodu (0,2%). Według nowego badania przeprowadzonego przez Interconnection Consulting, do 2018 roku spodziewany jest wzrost sprzedaży o 1,2%. Łączny przychód w całym sektorze w krajach ujętych w badaniu (Niemcy, Francja, Austria, Hiszpania, Szwajcaria, Polska, Włochy) wyniósł 4,9 miliarda euro.

» Hiszpania odnotowała ponowny wzrost w 2015 roku

Rozwój rynkowy rolet jest mocno uzależniony od okien, których sprzedaż spadła w ostatnich latach, ale ustabilizowała się w 2015 roku. W stosunku do wybranych krajów uwidoczniły się wyraźne różnice. W Niemczech sprzedaż okien wzrosła o 1,3%, co miało bezpośredni wpływ na rynek rolet (+1,3% ilościowo). W Austrii rynek okien zanotował spadek sprzedaży rzędu 7,3% ze względu na słabnący sektor budowlany, stąd całkowita wielkość sprzedaży na rynku rolet spadła o 4%. W 2016 roku należy oczekiwać dalszego popytu na okna, natomiast spadnie wskaźnik okien sprzedawanych razem z roletami. – Dzieje się tak, ponieważ systemy żaluzji fasadowych czy zip-screeny notują bardzo szybki wzrost – mówi dr. Stefano Armandi, autor badania. 

Zwiększył się także udział firm remontowych, ponieważ coraz mniej okien połączonych jest z roletami. W 2015 roku udział remontów w wybranych krajach był na poziomie 55,2%. W Austrii ta wartość była jeszcze większa (62%), a w Niemczech 55,8%. Z 42,1% całego rynku rolet to Niemcy zdecydowanie przewodzą stawce. Ze względu na wysoką stopę produktu krajowego brutto (3%), spodziewane jest ożywienie rynku rolet w Hiszpanii. Tam też jeszcze kilka lat temu rynek ponosił bardzo duże straty, choć w 2015 roku w kraju zanotowano dodatni wzrost sprzedaży (+1,9%).

» W Szwajcarii ufają niemal wyłącznie aluminium

Ze względu na swoją długą żywotność, najpopularniejszymi roletami na szwajcarskim rynku pozostają modele aluminiowe. Ze średnim udziałem rynkowym na poziomie 65,2%, aluminiowe rolety zdominowały rolety PVC (25,2%). Poziom zautomatyzowania we wszystkich siedmiu krajach wyniósł łącznie 56,2% i jest o 1,4% większy niż w 2012 roku. Najwyższy poziom zautomatyzowania zanotowano we Francji (70,5%), a najniższy w Polsce (44,6%), czyniąc nasz kraj najmniej zautomatyzowanym.

» Koncentracja rynkowa stosunkowo stabilna

Kryzys w branży osłonowej spowodował, że producenci zmuszeni byli umiędzynarodowić kierunek rozwoju swych przedsiębiorstw. Skorzystały na tym głównie firmy z Europy Wschodniej, a straciły firmy z południa Europy – w szczególności te małe i średnie. Na rynku prefabrykowanych rolet skumulowany udział rynkowy dziesięciu głównych firm w sektorze wyniósł 29%.

źródło: Interconnection Consulting

#rynek rolet, #analiza rynku, #rolety w Europie

Zainteresowany? Poproś o ofertę!GEALAN Polska – rozbudowa w poszanowaniu środowiska i najbliższego otoczenia

GEALAN Polska – rozbudowa w poszanowaniu środowiska i najbliższego otoczenia

Ruszyła rozbudowa zakładu w Rzgowie. W bezpośrednim...

Wskazówki odnośnie elektromechanicznych produktów KFV

Wskazówki odnośnie elektromechanicznych produktów KFV

Korzystanie z zasilaczy lub przewodów, które nie są...

OKNOPLAST po raz kolejny sponsorem Vistula Folk Festival

OKNOPLAST po raz kolejny sponsorem Vistula Folk Festival

W dniach 20-25 sierpnia 2019 roku w Płocku odbędzie...

Jak wybrać duże okna do energooszczędnego domu?

Jak wybrać duże okna do energooszczędnego domu?

Jeszcze do niedawna energooszczędne okna musiały...

Czy słabnąca koniunktura zagrozi przyszłości polskiego budownictwa?

Czy słabnąca koniunktura zagrozi przyszłości polskiego budownictwa?

5 listopada w Warszawie odbędzie się spotkanie...» Więcej na subportalu dostawcy, akcesoria