| Wyświetleń:1182

Pozytywna zmiana na rynku automatyki do bram garażowych i wjazdowych

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

Rynek automatyki do bram garażowych i wjazdowych w Unii Europejskiej, po dłuższym okresie trudności, ustabilizował się w roku ubiegłym. Wzrost całości rynku wyniósł 2,1%. Wartość sprzedaży także wzrosła – o 2,5%. Według najnowszego badania Interconnection Consulting, do 2019 roku ogólny wzrost w branży wyniesie 4%.

» Automatyka do bram wjazdowych napędza sprzedaż

Za wyjątkiem Wielkiej Brytanii, napędy dla bram garażowych stanowią największy segment w badanych rynkach. Ogólnie 61,7% wszystkich automatycznych systemów w Europie jest reprezentowanych przez sektor bram garażowych. Pomimo tego, sektor bram wjazdowych generuje wyższą sprzedaż ze względu na wyższe ceny. Stosunek obrotów pomiędzy bramami wjazdowymi a bramami garażowymi wynosi 60:40. Całkowita wielkość rynku w krajach objętych analizą (Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania) wyniosła 717,6 milionów euro. Europa charakteryzuje się ponadto dużym zróżnicowaniem cenowym – dla przykładu średnia cena we Francji jest o 30% wyższa niż w Hiszpanii.

» Sektor remontowy na prowadzeniu

Mimo że sektor budowlany, a w szczególności segment budynków nowych, korzysta z wysokiego wzrostu, to na sektor remontowy przypada największy udział rynkowy (58,6%). Wyjątkowa żywotność bram garażowych i bram wyjazdowych, która często trwa dziesiątki lat, doprowadzi także do stabilnej pozycji w sektorze remontowym w nadchodzących latach. W sumie trzy z czterech bram garażowych i wjazdowych są używane w sektorze mieszkalnym. Zastosowanie w sektorze niemieszkalnym bramy często znajdują we Francji i Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii sektor niemieszkalny stanowi 40,1%.

» Duże firmy nie dają szans małym

Według Vito Graziano, autora badania, rynek automatyki do bram to typowy „rynek czerwonego oceanu”, czyli jest zdominowany przez kilka dużych firm i nie pozostawia dużo miejsca dla nowych podmiotów. Wartość dziesięciu największych firm w Unii Europejskiej sięga 69%. Lwią część stanowią włoskie firmy, jak FAAC i DEA. 


#automatyka, #bramy, #badania

Zainteresowany? Poproś o ofertę!