Produkty GU BKS

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

PRODUKTY GU BKS W SYSTEMACH DRZWI EWAKUACYJNYCH WG NORMY: EN 179 i EN 1125

 

W trosce o nasze bezpieczeństwo 

W przypadkach zagrażających zdrowiu i życiu, naturalną reakcją jest ucieczka z miejsc niebezpiecznych. Niestety wiąże się ona z różnymi niekontrolowanymi zachowaniami ludzi, mogącymi utrudniać ewakuację wszystkim osobom chcącym opuścić zagrożone pomieszczenie, a nawet spowodować wypadki śmiertelne. Mimo paniki, hałasu, strachu, wyjście z budynku musi być zagwarantowane. Tylko odpowiednie okucia i zamki instalowane w drzwiach ewakuacyjnych i antypanicznych umożliwiają szybką i sprawną ewakuację nawet wówczas, gdy drzwi zostały uprzednio zamknięte na klucz. Ochrona ludzi przebywających w budynku, nie tylko w czasie pożaru, lecz także we wszystkich codziennych sytuacjach zagrożenia jest celem nadrzędnym. W trosce o bezpieczeństwo ludzi, w Unii Europejskiej i Krajach Stowarzyszonych, w tym i w Polsce (obowiązuje od 15.12.2002 w myśl § 236 rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury w sprawie wyjścia z pomieszczeń bezpośrednio na zewnątrz budynku… Dz.U. nr 75,poz. 690 z 15.06.2002) są wdrażane  jednolite normy określające wyposażenie drzwi ewakuacyjnych i antypanicznych. Zamki, okucia oraz akcesoria montażowe instalowane w tych drzwiach są sprawdzane łącznie przez uprawnione laboratoria, a co za tym idzie, będą mogły być sprzedawane oraz montowane wyłącznie jako przetestowana jednostka.

 

Produkty te będą oznaczane specjalnym logo (patrz rysunki) w celu ułatwienia odbiorcom znalezienia indywidualnych rozwiązań.

 

Grupa przedsiębiorstw GU już produkuje w/w artykuły wg norm EN 179 i EN 1125 mając na celu polepszenie bezpieczeństwa w budynkach i zamierza w najbliższej przyszłości dopasować cały swój program do nowych norm.

 

Wymagania w systemach drzwi ewakuacyjnych

Norma EN 179 i EN 1125 określa dwa systemy drzwi ewakuacyjnych, tj. drzwi w wyjściach ewakuacyjnych i drzwi antypaniczne.

 

Zgodnie z normą EN 179, drzwi w wyjściach ewakuacyjnych instalowane są w budynkach, w których nie podlegają one publicznemu ruchowi i których funkcja znana jest ich użytkownikom. Należą również do nich drzwi w wyjściach dodatkowych w budynkach użyteczności publicznej, które są przekraczane tylko przez osoby uprawnione.

Dopuszczalne na tych drzwiach elementy okuć to klamki i płytki naciskowe.

 

Natomiast drzwi antypaniczne mogą być zabudowane w budynkach użyteczności publicznej, w których użytkownikom nie jest znana funkcja drzwi antypanicznych i którzy w sytuacji awaryjnej muszą umieć je obsłużyć bez dodatkowych wskazówek. Te budynki to m. in.: szpitale, szkoły, budynki administracji, urzędy pocztowe, hotele i centra handlowe.

 

Dopuszczalne na tych drzwiach elementy okuć to drążki i listwy naciskowe.

 

W obu przypadkach czas otwarcia zakluczonych drzwi bez użycia klucza od strony wewnętrznej powinien być krótszy od 1 sekundy.

 

Stosowane okucia w drzwiach ewakuacyjnych i antypanicznych

Okucia instalowane w drzwiach na wyjściach ewakuacyjnych to klamki lub płytki naciskowe. Norma EN 179 określa takie wyprofilowanie klamki, aby była skierowana do powierzchni skrzydła drzwi ( kształt U) w celu zmniejszenia ryzyka okaleczenia lub utrudnienia ewakuacji. Komplety okuć mogą zawierać klamkę lub klamkę / gałkę. Zalecone mocowanie na przestrzał dla stabilnego działania. Akcesoria montażowe są częścią sprawdzonej jednostki kontrolnej i opakowania.

 

Okucia instalowane w drzwiach antypanicznych to drążki i listwy naciskowe, mocowane od ewakuacyjnej strony drzwi. Od strony zewnętrznej należy zamocować odpowiednio : klamki, szyldy z gałką lub szyldy ślepe. Mocowanie również na przestrzał jak w przypadku drzwi ewakuacyjnych. W drzwiach dwuskrzydłowych skrzydło bierne z przeciwzamkiem ryglującym góra/dół powinno być również wyposażone w drążek lub płytkę naciskową. Okucia zewnętrzne i akcesoria montażowe także w tym przypadku są częścią sprawdzonej jednostki kontrolnej i opakowania.

 

GU BKS proponuje drążki naciskowe w wykonaniu poliamidowym grafitowym, aluminiowym i ze stali nierdzewnej do drzwi jedno- i dwuskrzydłowych, płaszczowych i profilowych ( odpowiednio B 7172/92 4000 i B 7170 4000 ).

 

Zamek i systemy okuć jako kompletna jednostka

Stosowane kombinacje zamków i okuć różnych producentów powodują często komplikacje w działaniu drzwi ewakuacyjnych i antypanicznych. Z uwagi na to GU BKS proponuje jednolicie oznaczone zamki, okucia i akcesoria, sprawdzone i sprzedawane łącznie jako kompletna jednostka. Takie podejście do zagadnienia jest gwarancją spójności produktów i niezawodności działania, istotną dla użytkowników oraz projektantów. Przedstawione poniżej propozycje produktów uwzględniają nowe wymagania stawiane drzwiom ewakuacyjnym i antypanicznym, również w zakresie ochrony antywłamaniowej i przeciwpożarowej.  

 

 

Seria 21

Zamek samoryglujący BKS- automatyczne ryglowanie zapadki i zasuwki, dzięki dźwigni wyzwalającej; zbędna zapadka pomocnicza
 • brak konieczności ręcznego zamykania drzwi,
 • dopuszczone jako produkt ochrony ppoż., zgodnie z DIN 18250
 • funkcje antypaniczne B+C+E
 • głębokość 55, 65, 70, 80 i 100 mm
 • przeznaczony do drzwi 1 i 2-skrzydłowych
 • różne wersje listew /forma, optyka/
Seria 19

Zamek samoryglujący BKS- automatyczne ryglowanie zapadki i zasuwki, zapewnione przez zintegrowaną dźwignię wyzwalającą; brak potrzeby zastosowania zapadki pomocniczej
 • brak konieczności ręcznego zamykania drzwi
 • dopuszczony do łączenia z okuciami BKS – DIN EN 1125+DIN EN 179
 • ochrona ppoż., zgodnie z DIN 18250 + DIN EN 1634
 • funkcja antypaniczna B możliwość przełączania w trybie dziennym + C+ E
 • dostarczany z 35, 40 i 45 mm głębokości
 • przeznaczony do systemów drzwi 1 - i 2-skrzydłowych
 • różne wersje listew /forma i optyka/
Seria 1125

Zamek BKS; zastosowanie: DIN lewe + DIN prawe,
-przeznaczony do drzwi ppoż. i ewakuacyjnych z funkcją B- przełączania lub E- «wechsel»; dopuszczony do stosowania w połączeniu z drążkami naciskowymi blachami zamykającymi, zgodnie z DIN EN 1125 i DIN EN 1634.
 • Ocynkowana listwa, zaokrąglona; - zamknięta, ocynkowana skrzynka zamka;
 • 2-częściowy, stalowy orzech z 9 mm czworokątem;
 • rygiel zapadkowy ze stali, ocynkowany;
 • rozstaw 72 mm;
 • głębokość 65 mm
Seria 1201

Zamek wpuszczanyBKS, przeznaczony do zastosowania w drzwiach przeciwpożarowych i ewakuacyjnych, z funkcją D lub E-»wechsel»;
-dopuszczany do stosowania w połączeniu z drążkami naciskowymi i blachami zamykającymi, zgodnie z DIN EN 1125 i DIN EN 1634.
 • Listwa ocynkowana, zaokrąglona; - zamknięta, ocynkowana skrzynka zamka;
 • 2- częściowy orzech ze stali; 9 mm czworokąt;
 • rygiel zapadkowy ze stali, ocynkowany;
 • rozstaw 72 mm;

 

Kontrola wyjść ewakuacyjnych
Wyjścia ewakuacyjne i antypaniczne zapewniają ochronę - w przypadku pożaru - ludzi przebywających w budynkach, lecz zarazem nie zapewniają ochrony mienia. Pogodzenie tych sprzecznych interesów GU BKS realizuje poprzez urządzenia dozorujące instalowane w wyjściach ewakuacyjnych i antypanicznych. Są to :

 • FT Sterownik ET do zdecentralizowanego sterowania i nadzoru drzwi jedno- i dwuskrzydłowych,
 • FT Alarm i Terminal Drzwiowy sygnalizujące nieuprawnione wyjście, jednocześnie umożliwiające osobom uprawnionym przejście bez wywoływania alarmu,
 • Przycisk awaryjny FT umożliwiający ewakuację przez drzwi blokowane przez elektromagnes lub zaczep elektromagnetyczny
 • Stacyjka FT instalowana od zewnętrznej strony drzwi zapewniająca upoważniony dostęp do wewnątrz bez wywoływania alarmu
 • Elektromagnesy i Zaczepy elekromagnetyczne FT
 • Zamki wpuszczane serii 1800 i 2100 do ochrony wyjść ewakuacyjnych  z wbudowanymi mikroprzełącznikami sygnalizującymi stan zasuwki i zapadki.

Produkty te nie są objęte normą EN 179 i 1125, lecz spełniają swoje cele w zakresie ochrony mienia na wyjściach ewakuacyjnych i stanowią ich niezbędne i logiczne uzupełnienie.Reklama
#

Zainteresowany? Poproś o ofertę!