| Wyświetleń:433

Generator zestawień dla dystrybutorów

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

SimplaFaktor – nowoczesne narzędzie dla producentów i dystrybutorów

fot. Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej

SimplaFaktor – nowoczesne narzędzie dla producentów i dystrybutorów


Generator i Konfiguracje do zestawień – jak to działa?


Generator zestawień i Konfiguracje do zestawień to narzędzie łączące w sobie funkcje kalkulatora do obliczania izolacyjności akustycznej oraz kalkulatora do obliczania przenikalności cieplnej okien.


Konfigurator do zestawień w czterech prostych krokach przeprowadzi nas przez wybór odpowiednich opcji, a końcowy wynik naszej pracy zostanie zapisany w bazie „Generator zestawień”. 

Generator i Konfiguracje zestawień SimplaFaktor

Za pomocą Generatora zestawień użytkownik w prosty i szybki sposób może przygotować wiele konfiguracji okien i zapisać to później jako jeden dokument z wieloma pozycjami. Czytelna i przejrzysta forma dokumentu zawiera podstawowe informacje o wyrobie (typ, wymiar, system, szyba, ramka dystansowa, nawiewnik) oraz, co bardzo ważne, prawidłowo wyliczone współczynniki przenikalności cieplnej i wskaźniki izolacyjności akustycznej okien wraz z wybranymi nawiewnikami. Zapisany plik pdf z zestawieniem można wysłać klientowi będąc na budowie lub z innego dowolnego miejsca z dostępem do Internetu. 

Aby przygotować konfiguracje do zestawień należy: 

» Krok pierwszy
 • wpisać nazwę, np. Jan Kowalski
 • wybrać odpowiednią konstrukcję.
» Krok drugi
 • wybrać system okienny,
 • wybrać producenta szyby,
 • wybrać odpowiedni pakiet szyby zespolonej,
 • wybrać międzyszybową ramkę dystansową,
 • ewentualnie zmienić ze standardowego na inny katalogowy typ złożenia jeśli jest dostępny, np. wyższa ościeżnica, szerszy słupek stały itp.
» Krok trzeci
 • wpisać wymiary okna,
 • zaznaczyć, które skrzydła są otwierane, rodzaj słupka (stały czy ruchomy) - w tym miejscu można również dodać szprosy zewnętrzne, wewnętrzne, tak aby uwzględnić je zgodnie z normą wyrobu w obliczeniach współczynnika Uw.
» Krok czwarty
 • można uwzględnić korektę warunków montażu i przenoszenia bocznego,
 • można wybrać producenta nawiewnika, typ nawiewnika, pozycję otwarty czy zamknięty oraz wpisać ilość nawiewników w oknie.
W kroku czwartym zapisujemy gotową konfigurację.

Cały czas podczas konfiguracji wyniki liczone są „w locie”, więc mamy kontrole nad wymaganymi współczynnikami i w każdej chwili możemy zmienić dany komponent, aby uzyskać lepsze lub gorsze parametry okna. Po wykonaniu wszystkich kroków, przygotowujemy kolejną konfigurację w ten sam sposób. Przygotowane konfiguracje będą widoczne w bazie „Generator zestawień”. Generator zestawień działa w oparciu o wybranie wcześniej zapisanych konfiguracji. Dla ułatwienia plik można dowolnie nazwać, aby ułatwić czytelność zapisanego dokumentu. 

Korzyści


Generator jest bardzo intuicyjny i szybki w swoim działaniu. Wygenerowanie konfiguracji dla średnio doświadczonego użytkownika zajmuje około 20 sekund. Ponieważ jest to platforma działająca online, dostęp do niej jest możliwy za pomocą komputera, tabletu lub smartfonu. Oznacza to, że w każdej niemal sytuacji można wykonać niezbędne zestawienia dla klienta lub inwestora.

Zestawienie przygotowane na platformie SimplaFaktor

Generator i Konfiguracje do zestawień to najchętniej wykorzystywane narzędzie na platformie SimplaFaktor zarówno przez producentów okien, jak i dystrybutorów w dziale inwestycji oraz ofertowania.

Przydatne linki:


» Wypróbuj za darmo: www.simplafaktor.pl

Dla klientów Mobilnego Laboratorium Techniki Budowlanej pakiet SIMPLA gratis (zobacz szczegóły)

Wykorzystane dokumenty źródłowe:

• Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 (wraz z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
• PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi -- Terminologia
• ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
• PN-EN 14351-1+A2:2016 Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne.
• PN-EN ISO 717-1:2242-08. Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych.
• PN-B-02151-3:1999. Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania.
• PN-EN ISO 10077-2:2017-10 -- Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji -- Obliczanie współczynnika przenikania ciepła -- Część 2: Metoda komputerowa dla ram.
• PN-EN ISO 10077-1:2017-10 -- Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji -- Obliczanie współczynnika przenikania ciepła -- Część 1: Postanowienia ogólne.
• ift Guideline WA-08/3 – Thermally improved spacer Part 1.

#badanie_stolarki, #produkcja_stolarki, #stolarka_otworowa, #kontrola_produkcji

SPRAWDŹ OFERTĘ FIRMY


e-Klamka drzwiowa HandsFree – komfortowe bezdotykowe odblokowanie drzwi

e-Klamka drzwiowa HandsFree – komfortowe bezdotykowe odblokowanie drzwi

e-Klamka drzwiowa HandsFree zapewnia użytkownikowi...

MACO otwiera swoje portfolio na nowe obszary produktowe

MACO otwiera swoje portfolio na nowe obszary produktowe

MACO otwiera swoje portfolio na nowe obszary produktowe!...

Okna, które zapewniają zdrowy mikroklimat domowych wnętrz

Okna, które zapewniają zdrowy mikroklimat domowych wnętrz

Odpowiednio dobrane okna i drzwi tarasowe pozwalają...

Lekkie i szczelne drzwi przesuwne z systemem Ponzio SL1700TT

Lekkie i szczelne drzwi przesuwne z systemem Ponzio SL1700TT

W zaawansowanym technicznie systemie Ponzio SL1700TT...

OknoFakty – nowy vlog poświęcony oknom i drzwiom od Mobilnego Laboratorium

OknoFakty – nowy vlog poświęcony oknom i drzwiom od Mobilnego Laboratorium

OknoFakty to vlog poświęcony oknom i drzwiom. To...» Więcej na subportalu dostawcy, akcesoria