| Wyświetleń:2074

Nowe wymagania formalne dla systemów przeciwpożarowych – WESTA FP od So Easy System spełnia je wszystkie

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

Nowe wymagania formalne dla systemów przeciwpożarowych – WESTA FP od So Easy System spełnia je wszystkie

fot. So Easy System

Nowe wymagania formalne dla systemów przeciwpożarowych – WESTA FP od So Easy System spełnia je wszystkie


31 października 2019 zakończył się okres przejściowy dla zharmonizowanych norm PN-EN-16034 i PN-EN-14351-1, w konsekwencji od 1 listopada 2019 normy te zaczęły obowiązywać producentów systemów ppoż. na terenie całej Unii Europejskiej. 


Wynikiem tego, dokumentem odniesienia do wprowadzenia do obrotu drzwi przeciwpożarowych do zastosowań zewnętrznych nie mogą już być istniejące Aprobaty Techniczne. Oznacza to, że producenci, produkując i deklarując właściwości konstrukcji drzwiowych ppoż. i dymoszczelnych montowanych na zewnątrz, muszą wprowadzać takie konstrukcje do obrotu w oparciu o obowiązujące normy PN-EN 14351-1 i PN-EN 16034, wystawiając deklarację właściwości użytkowych ze znakiem CE.

Spółka SO EASY SYSTEM oferuje możliwość produkcji systemu drzwi przeciwpożarowych z nadświetlami i doświetlami oraz systemem ścian ppoż. WESTA FP. Na potrzeby certyfikacji systemu WESTA FP wystawiono następujące dokumenty: 

» Klasyfikacja Ogniowa, 
» Krajowa Ocena Techniczna, 
» Raport Klasyfikacyjny, 
» Raport Rozszerzonego Zastosowania.

Dzięki temu wykonawcy mają możliwość wprowadzania do obrotu wszystkich dostępnych konfiguracji wyrobów drzwiowych o odporności ogniowej.

SO EASY SYSTEM pozwala firmom wykonującym konstrukcje w oparciu o system WESTA FP na produkcję następującego asortymentu:

1. Zewnętrzne drzwi o deklarowanej odporności ogniowej EI30/EW30/EI60/EW60

Deklaracja producencka CE – dokumenty odniesienia – PN-EN 16034, PN-EN 14351-1

2. Zewnętrzne drzwi o deklarowanej odporności ogniowej EI30/EW30/EI60/EW60 wraz z deklaracją odpowiedniego współczynnika przenikania ciepła zgodnie z „warunkami jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”

Deklaracja producencka CE – dokumenty odniesienia – PN-EN 16034, PN-EN 14351-1

3. Zewnętrzne drzwi o deklarowanej odporności ogniowej EI30/EW30/EI60/EW60 do stosowania na wyjściach ewakuacyjnych i awaryjnych

Deklaracja producencka CE – dokumenty odniesienia – PN-EN 16034, PN-EN PN-EN 14351-1 (oceniana jest zdolność do zwolnienia) odwołująca się do wymagań norm – PN-EN 1125, PN-EN 179, PN-EN 1935

4. Zewnętrzne drzwi do stosowania na wyjściach ewakuacyjnych i awaryjnych bez deklarowanej odporności ogniowej.

Deklaracja producencka CE – dokumenty odniesienia – PN-EN 14351-1 (oceniana jest zdolność do zwolnienia) odwołująca się do wymagań norm – PN-EN 1125, PN-EN 179, PN-EN 1935

5. Wewnętrzne drzwi o deklarowanej odporności ogniowej EI30/EW30/EI60/EW60

Deklaracja producencka B – dokumenty odniesienia – Krajowa Ocena Techniczna (rynek krajowy i zagraniczny). 

Deklaracja producencka CE – dokumenty odniesienia – PN-EN 16034, PN-EN 14351-2 (rynek krajowy), a po zharmonizowaniu normy PN-EN 14351-2 rynek krajowy i zagraniczny.

6. Wewnętrzne drzwi o deklarowanej odporności ogniowej EI30/EW30/EI60/EW60 do stosowania na drogach ewakuacyjnych i awaryjnych

Deklaracja producencka B – dokumenty odniesienia – Krajowa Ocena Techniczna (rynek krajowy i zagraniczny)

7. Wewnętrzne drzwi stosowania na drogach ewakuacyjnych i awaryjnych bez deklarowania odporności ogniowej

Deklaracja producencka B – dokumenty odniesienia – Krajowa Ocena Techniczna (rynek krajowy i zagraniczny)

Deklaracja producencka B – dokumenty odniesienia – Krajowa Ocena Techniczna i norma PN-EN 14351-2 (rynek krajowy), a po zharmonizowaniu normy PN-EN 14351-2 rynek krajowy i zagraniczny.

8. Wewnętrzne i zewnętrzne drzwi dymoszczelne

Deklaracja producencka CE – dokumenty odniesienia – PN-EN 16034, PN-EN 14351-1

System WESTA stanowi nowoczesną, wysoce efektywną odpowiedź na potrzebę uzyskania odpornych i jednocześnie ciepłych konstrukcji. Tym, co wyróżnia WESTĘ, są oryginalnie zaprojektowane przestrzenie podszybowe oraz klipsy szybowe od strony wewnętrznej ułatwiające i skracające montaż szyb. System osiąga doskonale parametry współczynnika przenikania ciepła Uw całej przegrody – wartości ok. 1,5 W/m²K i lepsze.

Wysoka stabilność mechaniczna oraz prostota budowy i fabrykacji sprawiają, że system jest praktycznie bezawaryjny. Najwyższa skuteczność ogniowa poparta pozytywnymi wynikami badań daje producentowi gwarancję, że produkt końcowy będzie zgodny z deklarowanymi parametrami. WESTA jest również pierwszym systemem na polskim rynku, w którym możliwe jest zastosowanie szklenia niesymetrycznego.

System Westa FP zapewnia w szczególności:

» doskonałą stabilność cech przeciwpożarowych; 
» możliwość szklenia szybami ppoż. dwukomorowymi;
» rozwiązania łukowe;
» rozwiązania ewakuacyjne i awaryjne w pełnym typoszeregu okuciowym i wymiarowym;
» badania mechaniczne wykonane w pełnym zakresie wg nowych wytycznych badawczych;
» system niesymetryczny nawiązujący wizualnie do systemów bezklasowych;
» do 40% szybszy proces produkcyjny w porównaniu do systemów istniejących na rynku dzięki takim rozwiązaniom jak m.in.: brak kłopotliwych operacji wycinania klipsów i profili pod mocowania szkła; wkłady gipsowe cięte na prosto; jednoczęściowy element do mocowania szkła.
» rozwiązania ścian ppoż., nadświetli i doświetli drzwiowych, paneli nieprzeziernych, kratek wentylacyjnych ppoż. 

#systemy_ppoz, #okna_ppoz, #drzwi_ppoz

SPRAWDŹ OFERTĘ FIRMY


Kupuj świadomie – #kupujPolskie. ALUPROF rozpoczyna akcję wspierania polskich firm online

Kupuj świadomie – #kupujPolskie. ALUPROF rozpoczyna akcję wspierania polskich firm online

Z raportów GUS wynika, że w przeciągu ostatnich trzech...

Osłony okienne przyjazne dzieciom

Osłony okienne przyjazne dzieciom

Każdego dnia w Europie ginie średnio 58 dzieci w wyniku...

Convenient ventilation and efficient sound reduction – SchücoVentoFrameAsonic

Convenient ventilation and efficient sound reduction – SchücoVentoFrameAsonic

SchücoVentoFrameAsonic is a ventilation system which...

La Linea – nowa kolekcja drzwi wewnętrznych CAL z włoskimi klamkami Linea Cali

La Linea – nowa kolekcja drzwi wewnętrznych CAL z włoskimi klamkami Linea Cali

W hołdzie mieszkańcom Włoch, dotkniętych w sposób...



» Więcej na subportalu dostawcy, akcesoria