| Wyświetleń:6114

BEZOŁOWIOWE OKNA FORIS Z CERTYFIKATEM

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

Od roku 2001 to jest od momentu pojawienia się na naszym rynku systemu bezołowiowych profili pvc FORIS produkcja okien w naszym systemie prowadzona jest pod ścisłym nadzorem służb technicznych. Produkcja stolarki okiennej i drzwiowej FORIS prowadzona jest przez firmy, które uzyskały licencję na jej wytwarzanie. Nadzór nad produkcją w partnerskich firmach prowadzony jest w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji. Elementem potwierdzającym fakt prowadzenia produkcji stolarki zgodnie z wytycznymi zawartymi w Aprobacie Technicznej ITB AT – 15 – 5110/2006 oraz Dokumentacji Technicznej Systemu FORIS jest CERTYFIKAT JAKOŚCI OKNA BEZOŁOWIOWEGO FORIS.

Certyfikaty wydawane z ważnością na okres 12 miesięcy, a stałe kontrole procesu produkcyjnego oraz jakości stosowanych do tego celu materiałów zapewniają najwyższą jakość wyrobu. Stosowanie bezołowiowych profili oraz stały nadzór nad procesem produkcyjnym powoduje, że okna i drzwi FORIS bez wątpienia można zaliczyć do grupy wyrobów budowlanych o najwyższej jakości.

Reklama

FORIS Marketing Serwis

#

Zainteresowany? Poproś o ofertę!