| Wyświetleń:2724

aluplast IDEAL 7000 – SUKCESJA

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

Ideal 7000 niska rama

fot. ALUPLAST

Ideal 7000 niska rama


Ideal 7000 niska rama

fot. ALUPLAST

Ideal 7000 niska rama

Ideal 7000 wysoka rama

fot. ALUPLAST

Ideal 7000 wysoka rama

Ideal 7000 wysoka rama

fot. ALUPLAST

Ideal 7000 wysoka rama

Ideal 7000 drzwi zewnetrzne

fot. ALUPLAST

Ideal 7000 drzwi zewnetrzne

Ideal 7000 drzwi zewnetrzne z panelem nakładkowym jednostronnym

fot. ALUPLAST

Ideal 7000 drzwi zewnetrzne z panelem nakładkowym jednostronnym

Ideal 7000 drzwi zewnetrzne z panelem nakładkowym dwustronnym

fot. ALUPLAST

Ideal 7000 drzwi zewnetrzne z panelem nakładkowym dwustronnym

W przypadku produktów przemysłowych możemy mieć do czynienia z dwoma niezależnymi od siebie procesami starzenia rzeczy. „Zwykłe” starzenie polega na zmianie właściwości użytkowych materiału lub rzeczy wraz z upływem czasu. „Starzenie moralne” wiąże się ze zmianami technologicznymi, w wyniku których w pełni sprawna jeszcze rzecz nie spełnia już bieżących standardów użytkowania i wymagań. Ostatnie zmiany przepisów techniczno-budowlanych sprawiają, że zjawisko „starzenia moralnego” wkroczyło do branży okiennej.

  • Król Ideal 4000

Ostatnie piętnaście lat upłynęło pod znakiem hegemonii pięciokomorowych kształtowników okiennych o głębokości 70 mm. W ofercie firmy aluplast był to niezaprzeczalnie czas dominacji systemu IDEAL 4000. Szeroka gama profili głównych i pomocniczych oraz uzyskiwany poziom właściwości użytkowych finalnych produktów zdecydował o niebywałej wręcz popularności „czterotysiączki” wśród producentów i nabywców okien. Dzięki systemowi IDEAL 4000 firma aluplast od lat dzierży pozycję lidera sprzedaży profili okiennych z tworzyw sztucznych. Postęp technologiczny w budownictwie, a w szczególności rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego oraz podążające w ślad za nim zmiany wymagań, sprawiają jednak, że należałoby szukać godnego sukcesora rynkowego klasyku, jakim jest system IDEAL 4000. Zapowiedziane i skokowe obniżanie wymaganej wartości współczynnika przenikania ciepła Uwmax powoduje, że część konstrukcji okiennych wykonanych z najpopularniejszych kształtowników o głębokości 70 mm balansować może na krawędzi poziomu wymagań cieplnych. System z pewnością nie zejdzie całkowicie ze sceny, ale powoli nadchodzi czas sukcesji.

  • Sukcesor IDEAL 7000

Sukcesorem i następcą tronu ma zostać najmłodsze dziecko firmy aluplast – system kształtowników IDEAL 7000 to klasyka okiennego gatunku. Żadnych udziwnień i ekscesów w zakresie profilowego designu. Proste linie oraz niezlicowane złożenia w odmianie AD (bez uszczelnienia środkowego) to odwołanie do konstrukcji kształtowników IDEAL 4000. Na razie dwa rodzaje ościeżnic oraz cztery skrzydła. Z czasem do systemu z pewnością dołączą kolejne warianty konstrukcyjne ram i skrzydeł, stanowiące odpowiedź na różne oczekiwania klientów. 

Nowy król już na oko wygląda masywniej od poprzednika. IDEAL 7000 jest „grubszy”. Ma o 15 mm większą głębokość i jest „cieplejszy”. Zwiększenie wymiaru głębokości ram ościeżnic i skrzydeł okiennych do 85 mm umożliwiło konstruktorom dodanie kolejnej, szóstej komory wewnętrznej, co obniżyło wartość współczynnika przenikania ciepła ram Uf aż o 0,2 W/(m²K). Raport nr 13/03-A081-Z5 Prüfzentrum für Bauelemente KG potwierdza wartość Uf dla kształtowników okiennych ustaloną w badaniach na poziomie 1,1 W/(m²K). Dzięki temu okna IDEAL 7000 nawet z jednokomorową szybą zespoloną wyposażoną w aluminiową ramkę dystansową przez kilka najbliższych lat bez trudu sprostają wymaganiom cieplnym stawianym przez przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dopełnieniem oferty systemów okiennych jest również nowa konstrukcja profili drzwiowych serii Ideal 7000. Wielokomorowa budowa oraz głębokości zabudowy 85 mm i zastosowanie progu drzwiowego z przekładką termoizolacyjną pozwoliło znacząco poprawić parametry izolacyjności termicznej systemu. 

W nowych profilach możliwe jest już stosowanie szerszych pakietów szybowych i wypełnień o szerokości do 51 mm. Opisując charakterystykę kształtowników nowego systemu warto zwrócić uwagę na konstrukcję podstawowego skrzydła okiennego, które widoczne jest na przedstawionych wcześniej schematach i grafikach. „Półeczka” widoczna we wrębie szklenia skrzydła od strony listwy przyszybowej umożliwia wpięcie we wrąb specjalnych elementów centrujących. Skrzydło okienne w systemie IDEAL 7000 jest multifunkcyjne. W zależności od potrzeb można je zaszklić w sposób tradycyjny, jak i z zastosowaniem technologii wklejania szyb „bonding inside”. Wprowadzenie możliwości wklejania szyb w skrzydła nowego systemu profili po pierwsze zrównuje technologicznie konstrukcje IDEAL 7000 z konstrukcjami bardziej zaawansowanymi, występującymi w systemach IDEAL 8000 i energeto®, po drugie pozwala tworzyć skrzydła o większej powierzchni przeszklonej, co świetnie wpisuje się w aktualne rynkowe trendy i gusty nabywców.

  • IDEAL 7000 właściwości użytkowe okien

Tym, co w praktyce odróżnia od siebie konstrukcje okienne, oraz tym, co decyduje o możliwości zastosowania konkretnego okna w konkretnym obiekcie, jest poziom właściwości użytkowych produktów ustalony między innymi w badaniach typu (ITT). Nie bez przyczyny najważniejsza dla rynku okiennego norma EN 14351-1+A1:2010 w załączniku D zaleca porównywanie poziomów właściwości użytkowych wymaganych i poziomów deklarowanych dla produktu przez producenta, jako najwłaściwszy sposób doboru i wyboru okien w każdym przypadku. To właśnie ze względu na lepszy poziom właściwości użytkowych w zakresie przenikalności cieplnej system IDEAL 7000 staje się sukcesorem kształtowników IDEAL 4000. Jednak dobre okno to nie tylko mocno promowane i szeroko omawiane wartości współczynników przenikania ciepła. 

W dobie coraz powszechniejszego stosowania wentylacji mechanicznej cechami dobrego okna są również wysoka klasa w zakresie przepuszczalności powietrza oraz komfort użytkowania i bezpieczeństwo zależne między innymi od takich jego cech, jak wodoszczelność oraz odporność na obciążenie wiatrem. W tabeli przedstawione są wartości podstawowych właściwości użytkowych ustalone przez Laboratorium Techniki Okiennej w Dąbrowie Górniczej w badaniach typu kilku charakterystycznych konstrukcji okiennych wykonanych z kształtowników IDEAL 7000 pochodzące ze sprawozdania nr 473/B-2014/1. 


Uzyskane wyniki w zakresie przepuszczalności powietrza pozwalają na stwierdzenie, że ze względu na wysoki poziom szczelności okna wykonane z kształtowników IDEAL 7000 mogą być stosowane w budownictwie bez ograniczeń. Wynika to z porównania uzyskanych wyników z treścią wymagania sformułowanego w punkcie 2.3.2 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które brzmi następująco: „W budynkach niskich, średniowysokich i wysokich przepuszczalność powietrza dla okien i drzwi balkonowych przy ciśnieniu równym 100 Pa wynosi nie więcej niż 2,25 m³/(m·h) w odniesieniu do długości linii stykowej lub 9 m²/(m²·h) w odniesieniu do pola powierzchni, co odpowiada klasie 3 Polskiej Normy dotyczącej przepuszczalności powietrza okien i drzwi. Dla okien i drzwi balkonowych w budynkach wysokościowych przepuszczalność powietrza przy ciśnieniu równym 100 Pa wynosi nie więcej niż 0,75 m³/(m·h) w odniesieniu do długości linii stykowej lub 3 m³/(m²·h) w odniesieniu do pola powierzchni, co odpowiada klasie 4 Polskiej Normy dotyczącej przepuszczalności powietrza okien i drzwi”. Polskie przepisy techniczno-budowlane nie stawiają oknom żadnych wymagań w zakresie wodoszczelności lub odporności na obciążenie wiatrem, stąd brak możliwości jednoznacznej oceny uzyskanych wyników i konieczność odwołania się w każdym indywidualnym przypadku do wymagań obiektowych bądź do zaproponowanych przez ITB wymagań minimalnych podawanych w Instrukcji 480 „Okna i drzwi zewnętrzne. Wymagania, klasyfikacja i zakres stosowania”.


Reklama


  • IDEAL 7000 „skrzydlata” ciekawostka

Przedstawiając nowy system kształtowników firmy aluplast, nie sposób pominąć pewnej ciekawej innowacji. Skrzydła okienne i skrzydła drzwi, to z reguły klasyczne „zetki” i „tetki”. IDEAL 7000 wyłamuje się z tej reguły, wprowadzając na rynek ciekawe rozwiązanie techniczne, które zwolennicy skrzydłowego literowania nazwą chyba „elką”. Na co komu taka skrzydlata ciekawostka? Do tworzenia wielce oryginalnych konstrukcji „pełnych” skrzydeł drzwi balkonowych i drzwi wejściowych, w których lico wypełnienia całkowicie zachodzi na widoczne zewnętrzne albo zewnętrzne i wewnętrzne ściany kształtownika skrzydła.

Niespotykany dotąd kształt skrzydła oraz sposób osadzania panelu stanowiącego wypełnienie drzwi, a także budowa samego panelu, którego końce zakrywają jedno- albo dwustronnie widoczne zewnętrzne ściany skrzydła jest propozycją dla innowatorów i… energooszczędnych estetów. Raport nr 13/03-A081-Z4 Prüfzentrum für Bauelemente KG ustala wartości współczynników przenikania ciepła dla klasycznych kształtowników ram przeszklonych drzwi systemu IDEAL 7000 na poziomie Uf 1,3 dla złożeń nadproży i części środkowych oraz Uf 1,6 W/(m²*K) dla części progowej. Zastosowanie innowacyjnego skrzydła z panelem zakrywającym jego widoczne powierzchnie nie pozostanie bez wpływu na możliwość poprawy zbadanych wyników. Współczynnik przenikania ciepła drzwi Ud powinien schodzić do poziomu pozwalającego bez problemu wykorzystywać produkt w budownictwie energooszczędnym. W tym miejscu chyba bez zbytniej przesady trzeba dodać – produkt niebanalny technicznie i elegancki.

#

SPRAWDŹ OFERTĘ FIRMY

Strona główna | Oferta | Publikacje | Sieć sprzedaży - kontakt | Praca

ALUPLAST Sp. z o.o.

61-357 Poznań
Gołężycka 25 A
tel.: 61 6543400
tel.: www.energeto.pl
Fax: 61 6543499
e-mail: aluplast@aluplast.com.pl
https://www.aluplast.com.pl
https://www.facebook.com/aluplast/Pokazy montażu drzwi przesuwnych z okuciem Roto Patio Inowa

Pokazy montażu drzwi przesuwnych z okuciem Roto Patio Inowa

Prezentowany na żywo montaż innowacyjnych drzwi...

Rewolucyjny system przesuwny TRICKS z niewidocznym prowadzeniem

Rewolucyjny system przesuwny TRICKS z niewidocznym prowadzeniem

Jest to system dedykowany do drzwi wykonanych z drewna i...

29. edycja targów BUDMA - podsumowanie

29. edycja targów BUDMA - podsumowanie

W pierwszym tygodniu lutego 2020 cała branża budowlana...

Akademia Yawal 2020 – profesjonalne szkolenia dla producentów stolarki aluminiowej

Akademia Yawal 2020 – profesjonalne szkolenia dla producentów stolarki aluminiowej

Najważniejszym celem organizowanych przez Yawal S.A....» Więcej na subportalu dostawcy, akcesoria