Nawiewniki higrosterowane akustyczne aereco

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

Współczesne technologie w branży okiennej zapewniają produkty o bardzo dobrej szczelności. Dotyczy to zarówno przenikania hałasu jak i powietrza. O ile ta pierwsza cecha jest jak najbardziej pożądana, to brak dostępu powietrza z zewnątrz może powodować niekorzystne warunki dla użytkowników. W pomieszczeniach bez prawidłowej wentylacji wzrasta zanieczyszczenie powietrza, wilgoć a w efekcie rozwijają się pleśnie i grzyby.

Zwracając uwagę na powyższe problemy firma aereco oferuje elementy, które umożliwiają prawidłowy obieg powietrza w pomieszczeniu. Są to nawiewniki okienne.

Montaż powyższych elementów niestety powoduje pewne obniżenie dźwiękoszczelności okna. Wychodząc naprzeciw wymaganiom akustycznym wprowadzono na rynek nawiewnik higrosterowany akustyczny EHA.

Co to jest hałas
Definicja hałasu jest bardzo jednoznaczna – jest to każdy dźwięk o dowolnym charakterze niepożądany w danych warunkach. Przykładowe natężenie dźwięku podczas różnych czynności przedstawia tabela 1:


Tabela1:

Czynność 
  Natężenie dzwięku [dB]
  Szum lasu   10-20
  Czytelnia   30-40
  Praca biurowa   60-70
  Przejazd samochodu ciężarowego   90
  Praca młotem pneumatycznym   100-110
  Lądujący samolot   130-140 (próg bólu)

Określenie czy dany poziom dźwięku jest uciążliwy czy nie może być dość subiektywny (szczególnie w przypadku niskich wartości). Niemniej jednak każdy hałas jest zjawiskiem negatywnym i szkodliwym.

Nawiewniki a izolacyjnośc akustyczna okna

Montaż nawiewników okiennych wymaga ingerencji w strukturę okna. Powoduje to obniżenie izolacyjności akustycznej, w stopniu zależnym od wartości wyjściowej oraz od powierzchni okna.

Wartość tą można określić za pomocą wzoru:


gdzie:

Rwwyp. – wypadkowy wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej okna z nawiewnikiem, [dB]
Rw – wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej okna bez nawiewnika, [dB]
S – powierzchnia okna, [m2]
Dn,e,w – wskaźnik elementarnej znormalizowanej różnicy poziomów ciśnienia akustycznego nawiewnika, [dB]

Akustyczne nawiewniki higrosterowane EHA
Firma aereco zajmująca się systemem wentylacji higrosterowanej posiada w swojej ofercie nawiewniki okienne akustyczne higrosterowane.

Higrosterowanie to najprościej mówiąc uzależnienie strumienia przepływającego powietrza w zależności od zawartości pary wodnej wewnątrz pomieszczeń. Działanie nawiewników higrosterowanych jest następujące: w nawiewniku znajduje się czujnik – taśma poliamidowa. Taśma pod wpływem zmian zawartości pary wodnej w powietrzu zmienia swą długość, co powoduje większe bądź mniejsze otwarcie przepustnicy a tym samym doprowadzenie większego bądź mniejszego strumienia powietrza do pomieszczenia. Nawiewniki pracują w zakresie wilgotności względnej od 30 do 70% wilgotności względnej. Jeżeli wilgotność w pomieszczeniu jest mniejsza lub równa 30% nawiewnik jest przymknięty i minimalny strumień powietrza doprowadzany jest do pomieszczenia. Wraz ze wzrostem wilgotności nawiewnik otwiera się i przy wartości 70% lub więcej uzyskuje wydajność maksymalną. Nawiewniki są tak skonstruowane, że powietrze zewnętrzne nie styka się bezpośrednio z czujnikiem. Dzięki temu analizowane są warunki panujące w pokojach a nie na zewnątrz.

Cechą charakterystyczną nawiewników typu EHA jest specjalna pianka dziwękochłonna. Dzięki niej możliwa jest redukcja przenikającego z zewnątrz hałasu. Nawiewniki akustyczne produkowane są w czterech zestawach różniących się stopniem izolacyjności akustycznej. Polepszenie parametrów uzyskuje się poprzez dodanie do właściwego nawiewnika odpowiedniego elementu, zawierającego materiał tłumiący. Elementy te to okap i łącznik akustyczny.

Wartości izolacyjności akustycznej dla poszczególnych zestawów przedstawiono w tabeli 2.

Tabela2

oznaczenie katalogowe 
izolacyjność akustyczna [dB]A 
  części składowe zestawu
  EHA 606  37 Nawiewnik EHA + okap standardowy
  EHA 607  39 Nawiewnik EHA + łącznik + okap standardowy
  EHA 608  40 Nawiewnik EHA + okap akustyczny
  EHA 609  42 Nawiewnik EHA + łącznik + okap akustyczn


Korzystając ze wzoru [1.0] oraz wartości zawartych w tabeli 2 można pokusić się o określenie wielkości obniżenia izolacyjności akustycznej. Dla przykładu wybrano okno o powierzchni 7,3 m2 oraz izolacyjności akustycznej właściwej okna Rw równej 33 [dB] na którym zamontowano jeden nawiewnik EHA. Dodatkowo określono izolacyjność okna bez nawiewnika lecz z zastosowaniem funkcji mikrorozszczelnienia (mikrowentylacji) Otrzymane wyniki przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3

Wyjściowa izolacyjność akustyczna okna Rw [dB] 
Rodzaj zamontowanego nawiewnika Izolacyjność okna po zamontowaniu nawiewnika higrosterowanego EHA [dB] 
 33   EHA 606   31,11
 33   EHA 607   31,72
 33   EHA 608   31,98
 33   EHA 609   32,02
Okno z aktywną funkcją mikrorozszczelnienia
     
 33  mikrorozszczelnienie 30

Otrzymane wartości zakładają maksymalne otwarcie nawiewników. Cechą charakterystyczną elementów higrosterowanych jest otwarcie zależne od poziomu wilgoci w pomieszczeniu. Wobec tego wartości przedstawione w tabeli wystąpią tylko w przypadku najbardziej niekorzystnych warunków (wilgotność względna powyżej 70%). W rzeczywistość chwilowe obniżenie izolacyjności okna będzie niższe.

Jak wynika z powyższego przykładu zastosowanie nawiewników higrosterowanych akustycznych jest bardziej optymalne niż mikrorozszczelnienie które nie zapewnia odpowiedniej ochrony przed hałasem zewnętrznym a ilość doprowadzonego w ten sposób powietrza najczęściej jest niewystarczająca oraz może powodować nieprzyjemne odczucie przeciągu..

Reasumując użytkownik może stanąć przed wyborem: prawidłowa wentylacja i optymalnie warunki w pomieszczeniu czy ochrona przed hałasem zewnętrznym. Firma aereco wprowadzając na rynek nawiewniki akustyczne EHA spróbowała uwzględnić oba wymagania.

inż. Paweł Kuleta

doradca techniczny

 
Reklama
#

Zainteresowany? Poproś o ofertę!Branża budowlana a mikrobiologia techniczna

Branża budowlana a mikrobiologia techniczna

Zainteresowani tym, jakie usługi laboratorium M&R LAB...

Napęd łańcuchowy KS4 ze świadectwem dopuszczenia CNBOP

Napęd łańcuchowy KS4 ze świadectwem dopuszczenia CNBOP

FUMARO z Gdańska wprowadza na polski rynek nowy...

Zabezpieczanie okien i drzwi płynną folią

Zabezpieczanie okien i drzwi płynną folią

Czy mieli Państwo problemy z uszkodzonymi drzwiami i...

Veka Softline 76 – nowy profil w ofercie ABM Jędraszek

Veka Softline 76 – nowy profil w ofercie ABM Jędraszek

ABM Jędraszek wprowadził do oferty profil Veka...

Boom mieszkaniowy zmienia polską branżę budowlaną

Boom mieszkaniowy zmienia polską branżę budowlaną

W pierwszym kwartale 2018 roku oddano do użytkowania...» Więcej na subportalu dostawcy, akcesoria