Energooszczędność w parze z prawidłową wentylacją

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

W Polsce można zaobserwować rosnące zainteresowanie właściwie realizowaną wentylacją wnętrz mieszkalnych. Efektowne wykonanie nie gwarantuje jednak satysfakcji użytkownika. Kluczową sprawą jest odpowiednia koncepcja uwzględniająca specyfikę wnętrza. 

Rad związanych z prawidłową wentylacją udziela specjalista w tej dziedzinie – firma Flop System z Wrocławia.

Świadomość społeczna wzrasta, nie eliminuje jednak pomyłek wynikających z braku znajomości bądź dostępności korzystnych rozwiązań technicznych. Wiele osób zaczyna dostrzegać wagę problemu jaki stanowi skażenie atmosfery i bezpośredni wpływ tego faktu na nasze życie. Co ciekawe jednak, niewielu zdaje sobie sprawę, że problem zanieczyszczenia powietrza istnieje również w ich własnym domu. W wyniku wzrostu znaczenia efektywności energetycznej szczelne budynki stały się częstym zjawiskiem. Podejmując tego typu działania skutecznie oddzielamy się od świata zewnętrznego. Nowe, a także masowo modernizowane mieszkania stają się cieplejsze. Czy są jednak bardziej zdrowe?

Wysoka szczelność pomieszczeń sprzyja pojawianiu się pleśni i grzybów działających destrukcyjnie zarówno na budynek, jak i użytkownika. Kondensacja pary wodnej i przenikanie jej w głąb przegród budowlanych obniża ich izolacyjność termiczną. Paradoksalnie więc docieplanie ścian zewnętrznych może nie przynieść pożądanych oszczędności energetycznych. 

Odmienną kategorię kosztów stanowią straty na zdrowiu użytkownika lokalu. Człowiek wdycha około 500 litrów powietrza na godzinę, a podczas wysiłku fizycznego nawet osiem razy więcej. Powstaje pytanie: jaki jest skład owej „życiodajnej substancji”? Stwierdzonym naukowo faktem jest, że cząstki zanieczyszczeń mniejsze niż 1 mikron (sierść zwierząt, naskórek, roztocza, zarodniki grzybów i pleśni) stanowią aż 90% wszystkich cząstek zawieszonych w powietrzu! Należą one do najsilniejszych alergenów. Z chwilą przedostania się do płuc ograniczają ich efektywność, w efekcie końcowym natomiast nasz stan psychofizyczny.

Nadmierna szczelność bywa zdradliwa. Dążąc do minimalizacji hałasu zamykamy dostępne otwory wentylacyjne. Niestety nie odczuwamy wówczas zagrożeń zatruć w powietrzu, gdyż większość szkodliwych substancji jest bowiem bezwonna. Prawdą jest, że często nieświadomie stwarzamy bardzo niekorzystne warunki życiowe w pomieszczeniach, w których spędzamy gros wolnego czasu. Wiele polskich rodzin zastanawia się, dlaczego pomimo tak wielkiej troski, z jaką przystąpili do budowy lub remontu domów, tak starannego doboru nowoczesnych materiałów budowlanych i dbałości wykonawców o ich należyte wykorzystanie, w ich mieszkaniach brakuje powietrza. Problemem stają się wilgotne ściany, zaparowane okna, mokre ręczniki, odpadające tapety, pleśń, oraz uciążliwy zaduch.

Systemy wentylacji z odzyskiem ciepła 

W nowoczesnych krajach, w których wcześniej niż w Polsce zdano sobie sprawę z konieczności minimalizacji zużycia energii, problematyka zdrowego mieszkania jest bardziej eksponowana. Rozwiązaniem – skutecznie zdającym egzamin praktyczny – stają się systemy kontrolowanej wentylacji mechanicznej uwzględniające powyższe czynniki. Ich zastosowanie warunkowane jest głównie ceną systemu i kosztami eksploatacji. Uwzględniając powyższe, najlepszymi wydają się być rozwiązania pozwalające na odzysk ciepła z powietrza.

W państwach o podobnych warunkach klimatycznych – Niemczech, Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji – stosuje się  w domkach jednorodzinnych agregaty wentylacyjne z  rekuperatorem ciepła. Zasadniczą ich cechą jest, że zarówno ilość, jak i jakość powietrza dostającego się i wydostającego się z budynku powietrza jest kontrolowana. 

Zasada działania

Rekuperator podłączony jest do systemu kanałów wentylacyjnych. Składa się z minimum dwóch wentylatorów (nawiewnego i wywiewnego), filtra powietrza oraz krzyżowego wymiennika ciepła wykonanego z tworzywa sztucznego UPVC. Wymiennik stanowi „duszę” systemu, umożliwiającą odzysk energii cieplną “ukrytej” w powietrzu usuwanym. 

Powietrze zużyte ma temperaturę wyższą od powietrza nawiewanego (świeżego). W rekuperatorze  powietrze usuwane oddaje ciepło powietrzu nawiewanemu. W tradycyjnych systemach wentylacji mechanicznej należy podgrzać nawiewane powietrze nagrzewnicą elektryczną lub wodną, co oczywiście wiąże się ze znacznym wzrostem kosztu eksploatacji takiego systemu. Zastosowanie agregatu wentylacyjnego z rekuperatorem krzyżowym pozwala na odzysk do 70% ciepła z powietrza usuwanego na zewnątrz budynku. Oznacza to, że przez większą część roku wentylujemy mieszkanie unikając dopłat za dogrzewanie nawiewanego powietrza.

#

Zainteresowany? Poproś o ofertę!Na co powinien być przygotowany polski rynek pracy w 2019 roku?

Na co powinien być przygotowany polski rynek pracy w 2019 roku?

W 2018 roku pracodawcy musieli zmierzyć się nie tylko z...

MONTERIADA 2019 – pokazy dobrego montażu już w lutym

MONTERIADA 2019 – pokazy dobrego montażu już w lutym

Najnowsza edycja MONTERIADY odbędzie się w dniach 12-15...

Stratofolio, czyli nowe rozwiązania uszczelnień dla budynku

Stratofolio, czyli nowe rozwiązania uszczelnień dla budynku

Stratofolio dostarcza rozwiązania dla uszczelnienia...

Złote Medale WinDoor-tech 2019 przyznane

Złote Medale WinDoor-tech 2019 przyznane

W tej edycji spłynęła rekordowa liczba zgłoszeń o...

Generator zestawień dla dystrybutorów

Generator zestawień dla dystrybutorów

Generator zestawień i Konfiguracje do zestawień to...» Więcej na subportalu dostawcy, akcesoria