Blokowanie Reklam

Drogi użytkowniku, jeśli zdecydujesz się wyłączyć wtyczki typu adblock:

1.   Znajdź na pasku przeglądarki ikonki adblock'ów, np.:

instrukcja_4.png

Gdy nie widzisz na pasku przeglądarki ikonek adblock’ów, w przypadku przeglądarek Chrome i Mozilla Firefox rozwiń ikonkę z trzema paskami w prawym górnym rogu, wybierz Narzędzia, następnie Rozszerzenia w przypadku przeglądarki Chrome, a w przypadku przeglądarki Mozilla Firefox Dodatki:

Chrome:

1.png

Mozilla Firefox:

2.png

Sprawdź, czy wśród zainstalowanych Rozszerzeń znajdują się wtyczki typu adblock. Jeśli nie ma, przyczyną wyświetlenia planszy jest utracone połączenie z Internetem.

2.    W przypadku ikonek na pasku przeglądarki kliknij na nie - rozwinie się wtedy lista opcji danego adblock'a:

Obrazek17.jpg
Obrazek16.jpg

3. Następnie wyłącz adblock'a przez kliknięcie na opcję "Wstrzymaj blokowanie", „Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie” lub „Włączony na tej stronie”, np.:

Obrazek15.jpg
Obrazek14.jpg

W przypadku wtyczki „AdBlock” po kliknięciu na „Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie” wyświetli się następujący komunikat – należy wybrać opcję „Wyklucz”:

3.png

W przypadku braku ikonek na pasku przeglądarki i znalezienia adblock’ówna liście Narzędzia/Rozszerzenia kliknij na opcję Włączone w przeglądarce Chrome lub Wyłącz w przeglądarce Mozilla Firefox – wyłączysz w ten sposób adblock’a.

Chrome:

4.png

Mozilla Firefox:

5.png

4. Odśwież stronę klikając F5 lub Enter w pasku przeglądarki, np.:

instrukcja_3.png

5. Po odświeżeniu strony zobaczysz branżowe reklamy. 

Dziękujemy!