| Wyświetleń:2396

Kolektory słoneczne dla każdego!

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

realizacja z udziałem Solartime

fot. Solartime

realizacja z udziałem Solartime


realizacja z udziałem Solartime

fot. Solartime

realizacja z udziałem Solartime

realizacja z udziałem Solartime

fot. Solartime

realizacja z udziałem Solartime

realizacja z udziałem Solartime

fot. Solartime

realizacja z udziałem Solartime

realizacja z udziałem Solartime

fot. Solartime

realizacja z udziałem Solartime

DOTACJE DO KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH!

W czerwcu ubiegłego roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił projekt dofinansowujący zakup i montaż zestawów solarnych służących do ogrzewania wody użytkowej. Z dotacji mogą skorzystać właściciele domów oraz wspólnoty mieszkaniowe. Środki na dotację pochodzą z NFOŚiGW, który podpisał umowę z 6 bankami na terenie całego kraju. Dopłata wynosi 45% kwoty kwalifikowanej przyznanej do kredytu przeznaczonego na zakupu i montaż instalacji solarnej.

Przedmiotem kredytowania jest zatem zakup i montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej w budynkach przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. Dofinansowaniem jest objęty cały zestaw solarny łącznie z jego montażem, czyli:
 • koszt projektu budowlano-wykonawczego rozwiązania technologicznego dotyczącego montażu instalacji do przygotowania ciepłej wody użytkowej sporządzonego lub zatwierdzonego przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania;

 • koszt nabycia nowych instalacji kolektorów słonecznych (w szczególności: kolektora słonecznego, zasobnika, przewodów instalacyjnych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki);

 • koszt zakupu ciepłomierza spełniającego normy PN EN 1434 (zainstalowanie ciepłomierza nie jest obowiązkowe i nie jest konieczne do tego, aby otrzymać dofinansowanie NFOŚiGW);

 • koszt montażu kolektora słonecznego;

 • podatek od towarów i usług (VAT), z zastrzeżeniem, że jeżeli Beneficjentowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT, podatek ten nie jest kosztem kwalifikowanym.
DLA KOGO DOTACJE?

Z dofinansowań mogą korzystać:
 • osoby fizyczne, posiadające prawo do dysponowania jednorodzinnym lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, któremu służyć mają zakupione kolektory słoneczne;

 • wspólnoty mieszkaniowe, instalujące kolektory słoneczne na własnych budynkach wielolokalowych (wielorodzinnych) – z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub zasilania centralnego ogrzewania;
Przez „dysponowanie” budynkiem należy rozumieć prawo własności (w tym współwłasności), użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. Natomiast budynek mieszkaniowy musi być  przeznaczony na cele mieszkaniowe, zajęty przez lokale mieszkaniowe w całości lub co najmniej w połowie, a w pozostałej części przez inne pomieszczenia. Współwłaściciel, występując o dofinansowanie, zobowiązany jest posiadać zgodę wszystkich współwłaścicieli budynku na montaż instalacji solarnej.

Zakup i montaż kolektorów słonecznych ma służyć do ogrzewania wody użytkowej. Może również być przeznaczony do wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła w budynku. Efekty realizowanych przedsięwzięć nie mogą być wykorzystywane w działalności gospodarczej.

WARUNKI UDZIELANIA KREDYTU
 • Kredytobiorca musi posiadać zdolność kredytową, gdyż podlega weryfikacji w bazach Banku.

 • Wniosek o kredyt oraz wniosek o dopłatę składa się na stosownym formularzu udostępnianym przez Bank.

 • Dostawca kolektora słonecznego stanowiącego przedmiot kredytowania powinien legitymować się: sprawozdaniem z badań na zgodność z normą PN EN-12975-2 wykonanych przez akredytowane laboratorium badawcze, przy czym data potwierdzenia zgodności kolektora z wymagana normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat, licząc od daty złożenia wniosku o kredyt, aktualnym certyfikatem zgodności wydanym przez akredytującą jednostkę certyfikującą lub europejskim certyfikatem na znak „SOLAR KEYMARK” nadanym przez jednostkę certyfikującą.

 • Efekty realizowanego przedsięwzięcia nie mogą być wykorzystywane w ramach prowadzonej przez beneficjenta działalności gospodarczej.

 • Jeśli część budynku, któremu ma służyć zakupiony kolektor słoneczny wykorzystywana jest do prowadzenia działalności gospodarczej (w tym też wynajmu pomieszczeń), to koszty kwalifikowane pomniejsza się proporcjonalnie do powierzchni przeznaczonej do prowadzenia działalności gospodarczej w całkowitej powierzchni budynku. W przypadku, gdy działalność gospodarcza (wynajem pomieszczeń) jest prowadzona na powierzchni pow. 50% budynku, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania przez NFOŚiGW
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył na dotacje związane z instalacją solarną kwotę 300 mln. zł. Szacuje się, że środki te pozwolą na ok. 40-50 tys. inwestycji. Każdy, kto skorzysta z tego programu, musi wiedzieć, że ma obowiązek od otrzymanej dotacji odprowadzić podatek dochodowy. Celem programu jest montaż kolektorów słonecznych o powierzchni 200 tys. m², co pozwoli na produkcję energii na poziomie 356 tys. GJ rocznie i tym samym ograniczenie emisji CO2 o około 35 tys. ton rocznie.

Wymogi kwalifikujące do otrzymania dotacji musi spełniać nie tylko klient. Dotyczy to również producentów. Wszystkie produkty, na które udzielana jest dotacja, muszą posiadać odpowiednie certyfikaty.  Ważny zatem jest wybór producenta. Warto wcześniej zapoznać się z ofertą produktów oraz z ich jakością. Zadaniem producenta jest obliczyć i dobrać najkorzystniejsze rozwiązanie w miejscu inwestycji. Doradca ma dostosować projekt do istniejących lub planowanych urządzeń grzewczych, tak, aby w okresie dużego nasłonecznienia instalacja solarna pokrywała zapotrzebowanie na ciepłą wodę w 100% dla wszystkich użytkowników. W okresie zimowym oraz przy słabym nasłonecznieniu będzie można liczyć tylko na wspomaganie ogrzewania ciepłej wody przez kolektory. Należy zatem dokładnie zapoznać się z proponowanymi rozwiązaniami, aby świadomie i z pełną satysfakcją korzystać z darmowej energii słonecznej.

DLACZEGO WARTO KUPIĆ KOLEKTORY SOLARTIME?

Nasz doradca odwiedzi Państwa w domu, przedstawi szczegółowy kosztorys i po pozytywnej decyzji pomoże Państwu w wypełnieniu wszystkich wniosków niezbędnych do otrzymania kredytu i dotacji. Dopilnuje, aby skompletowane przez Państwa dokumenty zostały przekazane do ustalonego oddziału banku. Po podpisaniu umowy z bankiem, wyznaczamy termin montażu instalacji solarnej. Następnie nasz inspektor nadzoru jedzie na odbiór techniczny. Dostarczenie odbioru do banku wraz z FV gwarantuje uruchomienie kredytu, a do NFOŚiGW zostaje wysłany wniosek o wypłatę dotacji. Obecnie okres oczekiwania na zwrot przyznanej dotacji klienci czekają ok. półtora do dwóch miesięcy. Przy ciągłym wzroście cen energii czas zwrotu takiej instalacji będzie się jeszcze zmniejszał. Po tym czasie mamy już tzw. darmową energię o minimalnych kosztach eksploatacjipowiedziała nam Pani Elżbieta Małecka.

Więcej na www.solartime.pl

źródło: Solartime


Reklama
#

Zainteresowany? Poproś o ofertę!Rozpoczął się proces budowania księgi popytu na akcje ML System

Rozpoczął się proces budowania księgi popytu na akcje ML System

Rozpoczął się proces budowania księgi popytu na akcje...

ML System: Podwojenie EBITDA w I pół. 2020 r., wyniki szacunkowe

ML System: Podwojenie EBITDA w I pół. 2020 r., wyniki szacunkowe

ML System, zgodnie z danymi szacunkowymi, w I półroczu...

ML System z umową o wartości 28,3 mln zł w sektorze publicznym

ML System z umową o wartości 28,3 mln zł w sektorze publicznym

ML System podpisał z Krakowskim Szpitalem...

ML System: chcemy zwiększać moce wytwórcze

ML System: chcemy zwiększać moce wytwórcze

Aż 90 proc. firm wyraziło chęć zwiększenia liczby...» Więcej na subportalu fasady, ogrody zimowe