| Wyświetleń:693

HEWALEX – ponad ćwierć wieku doświadczenia na rynku OZE

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

Testy panelu HEWALEX

fot. HEWALEX

Testy panelu HEWALEX


Realizacja HEWALEX

fot. HEWALEX

Realizacja HEWALEX

Realizacja HEWALEX

fot. HEWALEX

Realizacja HEWALEX

Realizacja HEWALEX

fot. HEWALEX

Realizacja HEWALEX

Realizacja HEWALEX

fot. HEWALEX

Realizacja HEWALEX

Realizacja HEWALEX

fot. HEWALEX

Realizacja HEWALEX

Hewalex od lat zajmuje liczącą się pozycję wśród producentów na globalnym rynku producentów i dostawców systemów OZE. Dotyczy to w szczególności produkcji kolektorów płaskich, od których na początku lat 90-tych rozpoczął się dynamiczny rozwój firmy. 


Historia rozwoju firmy Hewalex obfituje w dziesiątki wydarzeń związanych z rozwojem technologii produkcji, rozwojem samych urządzeń, a także z udziałem w wydarzeniach, projektach badawczo-rozwojowych i innych. W każdym przypadku motorem tych działań była wizja i wyprzedzenie trendów rynkowych. Priorytetem było i pozostaje bazowanie na własnej myśli technicznej, własnym potencjale ludzkim i własnym zapleczu technicznym. Priorytetem pozostaje wykorzystanie czystej i efektywnej energii słonecznej do wytwarzania ciepła, energii elektrycznej, ale także chłodu. Poniżej krótkie zestawienie najważniejszych wydarzeń z historii przedsiębiorstwa Hewalex. 

» Rok 1990.
Początki produkcji pierwszych w Polsce kolektorów słonecznych przeznaczonych do ogólnego użytku. Przez szereg kolejnych lat poziom produkcji firmy Hewalex przekraczał cały, niewielki wówczas, potencjał rynku polskiego. Motorem rozwoju firmy pozostawał eksport do krajów Europy Zachodniej. 

» 1992. Pierwsze polskie kolektory słoneczne poddane testom sprawnościowym i jakościowym wg ówczesnych norm w Bundesforschungs und Prüfzentrum Arsenal (Austria 1995).

» 1999. Nowa siedziba firmy w Bestwince k/Czechowic-Dziedzic pozwoliła na zwiększenie produkcji, wprowadzenie nowych technologii produkcji oraz nowych typów kolektorów słonecznych. Rozpoczęto szkolenia techniczne dla instalatorów, projektantów i młodzieży szkolnej.

» 2007. Wdrożenie jako pierwszej w kraju technologii zgrzewania ultradźwiękowego w produkcji absorberów wykonanych całkowicie z miedzi. Pierwsze polskie kolektory słoneczne z certyfikatem Solar Keymark po przeprowadzeniu badań w Instytucie SPF w Rapperswil (Szwajcaria).

» 2010. Pilotażowa oferta paneli fotowoltaicznych Hewalex P180-M wykonanych w technologii monokrystalicznej, o sprawności 17,8%. Oficjalna prezentacja oferty z zakresu fotowoltaiki na targach MCE w Mediolanie. Brak systemów wsparcia i wysokie ceny produktów zahamowały rozwój technologii w kraju w kolejnych latach.

» 2011. Wdrożenie jako pierwszej w kraju technologii spawania laserowego do produkcji absorberów aluminiowo-miedzianych. Rozpoczęcie produkcji pierwszych na rynku europejskim kolektorów z absorberami całkowicie aluminiowymi wraz z przystosowanym do nich kompletnym osprzętem.

» 2013. Wdrożenie zautomatyzowanych procesów produkcji m.in. dla aluminiowych obudów kolektorów słonecznych i orurowania zbiorczego absorberów dla usprawnienia wielkoseryjnej produkcji powtarzalnych komponentów.

» 2016. Zgodnie z hasłem przewodnim „Energia ze Słońca” oferta firmy Hewalex obejmuje wyłącznie urządzenia i systemy bazujące na czystej i efektywnej energii słonecznej: instalacje solarne, instalacje fotowoltaiczne oraz pompy ciepła typu powietrze/woda.

» 2018. Nowy kierunek rozwoju to system OPTI-ENER dla kontroli, zarządzania i optymalizacji bilansu energii elektrycznej. Podwyższa wykorzystanie dla własnych potrzeb energii wytwarzanej np. z instalacji fotowoltaicznej, zwiększając tym samym opłacalność pro-ekologicznej inwestycji.

Oferta firmy Hewalex obejmuje między innymi kolektory słoneczne płaskie oraz próżniowe, podgrzewacze pojemnościowe ciepłej wody użytkowej, podgrzewacze uniwersalne (typu „kombi”) do wspomagania ogrzewania, zespoły pompowe, sterowniki, systemy zdalnego nadzoru, uchwyty mocujące kolektorów słonecznych, armaturę i orurowanie instalacji solarnych. Odrębny dział oferty stanowią pompy ciepła przeznaczone do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania budynków.

Długoletnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji systemów wykorzystujących energię słoneczną oraz własne zaplecze konstrukcyjno-badawcze pozwala brać udział w międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych. Przykładem może być projekt kolektorów słonecznych z integralną funkcją wytwarzania chłodu. W ramach projektu SunCool w obiekcie przemysłowym w Karlstad (Szwecja) została zainstalowana instalacja solarna do wytwarzania chłodu. 130 kolektorów słonecznych o nominalnej mocy chłodniczej 40 kW cechuje się szczególnie wysoką efektywnością COP równą 10,6, co oznacza, że z 1 kW energii elektrycznej wytwarza się 10,6 kW chłodu. 

Reasumując: Hewalex to najdłużej działający nieprzerwanie krajowy producent kolektorów słonecznych i komponentów instalacji solarnych. Obecny jest na 40 rynkach zagranicznych, bierze udział w międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych i aktywnie zabiega o rozwój nie tylko swój, ale i całego sektora OZE w Polsce. 

#systemy_oze, #energia_sloneczna, #kolektory_sloneczne, #hewalex

Zainteresowany? Poproś o ofertę!ML System: brak dopłat z „Mojego prądu” nie zatrzyma fotowoltaicznej hossy

ML System: brak dopłat z „Mojego prądu” nie zatrzyma fotowoltaicznej hossy

ML System zachowuje optymizm w zakresie rozwoju krajowego...

Rozpoczął się proces budowania księgi popytu na akcje ML System

Rozpoczął się proces budowania księgi popytu na akcje ML System

Rozpoczął się proces budowania księgi popytu na akcje...

ML System: Podwojenie EBITDA w I pół. 2020 r., wyniki szacunkowe

ML System: Podwojenie EBITDA w I pół. 2020 r., wyniki szacunkowe

ML System, zgodnie z danymi szacunkowymi, w I półroczu...

ML System z umową o wartości 28,3 mln zł w sektorze publicznym

ML System z umową o wartości 28,3 mln zł w sektorze publicznym

ML System podpisał z Krakowskim Szpitalem...» Więcej na subportalu fasady, ogrody zimowe