| Wyświetleń:3382

Photon Energy inwestuje w RayGen Resources

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

Photon Energy nawiązał strategiczne partnerstwo z RayGen Resources w celu rozwijania globalnych projektów z zakresu energii odnawialnej. W ramach wspólnych projektów planowane jest wykorzystanie unikalnej wiedzy i doświadczenia australijskiej firmy w obszarze technologii PV oraz magazynowania energii. Photon Energy stał się również akcjonariuszem mniejszościowym firmy RayGen Resources.


Photon Energy będzie działać jako deweloper projektów i wykonawca w modelu EPC (od angielskich słów Engineering, Procurement, and Construction, co oznacza, że firma zajmie się projektowaniem instalacji, dostawą urządzeń, a finalnie ich montażem) oraz – w określonych przypadkach – wystąpi jako inwestor kapitałowy. Partnerstwo obejmie przygotowanie projektów solarnych oraz rozwiązań magazynowania energii o mocy 100 MWp/1000 MWh. 

Inwestycja w RayGen jest pierwszym krokiem w kierunku wytwarzania komponentów dla branży fotowoltaicznej. Eliminacja przerw w dostawcie energii słonecznej oraz jej 24-godzinna dostępność po konkurencyjnych kosztach sieciowych jest swego rodzaju „świętym gralem” w branży PV, a RayGen to oferuje. Dzięki partnerstwu będziemy mogli zaoferować szeroki wachlarz rozwiązań PV przyłączanych do sieci dystrybucyjnej, jak też w odległych lokalizacjach, poza zasięgiem sieci, np. na wyspach. Współpraca z zespołem RayGen daje szansę przesuwania obecnych granic w branży energii słonecznej w nadchodzących latach – powiedział Georg Hotar, CEO Photon Energy. 


Dzięki tej inwestycji i partnerstwu z RayGen skutecznie stawiamy czoła problemowi przerw w dostawie energii słonecznej. Moduł RayGen PV Ultra jest, jak dotąd, najbardziej wydajnym narzędziem konwersji energii słonecznej na energię elektryczną. Łącząc wysokosprawne wytwarzanie energii fotowoltaicznej z absorpcją i magazynowaniem ciepła, osiąga najwyższą gęstość energii spośród wszystkich dostępnych obecnie technologii solarnych. Technologia RayGen stanowi ogromny krok naprzód, zapewniając efektywny koszt podstawowy, inercję i moc na żądanie, jako integralną część naszego przyszłego zaopatrzenia w energię. Z dużą nadzieją patrzymy na współpracę nad optymalizacją procesów w modelu EPC, jak i opracowywaniem globalnych projektów przemysłowych – dodał Michael Gartner, dyrektor zarządzający Photon Energy Australia. 


RayGen, obok szerokiej wiedzy z zakresu fotowoltaiki skupionej w rozwiązaniu PV Ultra, oferuje także technologię wydajnego i taniego magazynowania energii w ramach Thermal Hydro. PV Ultra wytwarza energię elektryczną i ciepło ze światła słonecznego skupionego na zamontowanym w wieży odbiorniku fotowoltaicznym. Odbiornik zawiera około 400 modułów PV Ultra, z których każdy wytwarza 2,5 kW energii elektrycznej i 5 kW ciepła. Łącznie jest to 1 MW energii elektrycznej i 2 MW ciepła dla 3 MWp mocy w technologii PV Ultra. Jest to system modułowy, można go więc zwiększać lub zmniejszać w jednostkach 1 MW, dopasowując go do różnych projektów i klientów.

Thermal Hydro to system tani, duży i pozwalający na długotrwałe magazynowanie energii, opracowany przez RayGen. Wykorzystując wyjątkową zdolność PV Ultra do kogeneracji energii elektrycznej i ciepła, system skutecznie magazynuje energię cieplną w dwóch izolowanych zbiornikach wodnych z różnicą temperatur 90°C. RayGen dostosował technologię magazynowania ciepła, stosowaną szeroko w północnoeuropejskich systemach ciepłowniczych, do magazynowania energii elektrycznej. W razie potrzeby moc jest przekazywana przez napędzany termicznie silnik ORC (Organic Rankine Cycle), tj. sprawdzoną technologię, stosowaną w systemach geotermicznych. 

Kooperacja z Photon Energy przyspieszy wdrożenie naszej technologii. Znaleźliśmy strategicznego partnera, który podziela naszą misję szybkiego przejścia na czystą energię. Transformacja gospodarki w kierunku 100-proc. wykorzystania energii odnawialnej będzie wymagać rozwiązań dających możliwość taniego magazynowania energii przez wiele godzin, dni lub tygodni, które będą wdrażane na dużą skalę, na całym świecie. Dzięki wyspecjalizowanemu zespołowi Photon Energy oraz szerokiemu doświadczeniu w opracowywaniu i prowadzeniu projektów słonecznych na całym świecie, technologia RayGen może wkrótce działać w wielu krajach i sektorach, pomagając urzeczywistnić przejście na odnawialne źródła energii – podkreślił Richard Payne, CEO RayGen. 


W ramach swojego sztandarowego projektu dotyczącego magazynowania energii słonecznej, zlokalizowanego w Carwarp, w stanie Wiktoria, w Australii, RayGen dostarcza 4 MW energii słonecznej i magazynuje 3 MW/50 MWh (17 godzin). Firma zawarła niedawno z Australijską Agencją Energii Odnawialnej (ARENA) umowę finansowania kwotą 3 mln AUD procesu przeprowadzenia technicznego i komercyjnego studium wykonalności tego projektu. Elektrownia słoneczna zapewni australijskiemu, krajowemu rynkowi odnawialną energię elektryczną w dzień i w nocy. Projekt dostarczy również energię synchroniczną tam, gdzie jest to krytycznie potrzebne w regionie West Murray.

O FIRMIE PHOTON ENERGY


Photon Energy N.V. to przedsiębiorstwo o zasięgu globalnym, oferujące rozwiązania i usługi w zakresie energii słonecznej, które obejmują wszystkie etapy eksploatacji systemów fotowoltaicznych. Od jej powstania w 2008 r. firma Photon Energy zbudowała i oddała do użytku na dwóch kontynentach elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 80 MWp, z czego 57,1 MWp należy do jej portfela własnego. Obecnie spółka opracowuje projekty zakładające osiągnięcie mocy 738 MWp w Australii (z czego 580 MWp we współpracy z Canadian Solar) oraz 17,7 MWp na Węgrzech, gdzie docelowa moc ma wynieść 75 MWp do 2021 r. Jednostka O&M firmy Photon Energy zapewnia obsługę i utrzymanie ruchu instalacji na całym świecie o łącznej mocy ponad 300 MWp. Dodatkowo, spółka zależna – Photon Water Technology (PWT) – opracowuje wdrażane na całym świcie systemy oczyszczania i uzdatniania wody. Photon Energy ma swoją główną siedzibę w Amsterdamie oraz posiada liczne oddziały w Europie i Australii. 

O RAYGEN RESOURCES


RayGen Resources Pty Ltd. to australijska firma technologiczna o wiodących na świecie możliwościach w zakresie magazynowania energii słonecznej i energii elektrycznej nowej generacji. „Solar Power Plant” firmy RayGen składa się z zastrzeżonych technologii PV Ultra (kogeneracja słoneczna) i Thermal Hydro (magazynowanie elektrotermiczne). Technologie te zostały zaprojektowane w Melbourne i są chronione przez sześć rodzajów patentów. RayGen ma doświadczony zespół 30 pracowników w Melbourne i Bendigo, zajmujący się inżynierią, produkcją, działalnością operacyjną oraz handlową. W 2015 r. pierwszy projekt PV Ultra zaczął zasilać gospodarstwa w pobliżu Bendigo, w Wiktorii i od pięciu lat działa tam z wysoką wydajnością. RayGen zbudował i sprzedał projekty PV Ultra 1MWAC (3MWco-generation) wspierane umowami zakupu energii. RayGen opracowuje i produkuje wysokowydajne moduły słoneczne w swoim zakładzie produkcyjnym 25MWAC w Melbourne. 

#systemy_fotowoltaiczne, #energia_solarna

Zainteresowany? Poproś o ofertę!