Data: 2015-05-18
Autor: Nick Sadowski
Olga Malinkiewicz, polska naukowiec, przyczyniła się do opracowania niskotemperaturowej technologii wytwarzania elastycznych ogniw fotowoltaicznych na bazie perowskitów.
Ilość wyświetleń: 547