Kontakt
ul. Strzelecka 35
44-180 Toszek
tel.: 032 3303020
e-mail: irplast@irplast.pl
e-mail: amgroup@irplast.pl%20
Fax: 032 2339374