Kontakt
ul. Dąbrowskiego 238
93-231 Łódź
tel.: 42 6400269
e-mail: zmalec@tankor.com.pl
tel.: 601307015
e-mail: glizer@tankor.com.pl
Fax: 42 6400270