Kontakt
Toruńska 85C
86-050 Solec Kujawski
tel.: 052 3871956
e-mail: firma@sozal.com.pl
Fax: 052 3871956 w. 24

http://www.twojnowydostawca.pl
http://www.facebook.com/SoleckaFabrykaOkienSozal