Kontakt
ul. Rolnicza 11
42-160 Krzepice
tel.: 034 3186850
e-mail: biuro@oktim.pl
tel.: 0603 893825
Fax: 034 03186851