Kontakt
Targowa 16
26-650 Przytyk
tel.: 048 6180656
e-mail: biuro@kowalczyk.eu
tel.: 0604 089089
Fax: 048 6180450