Kontakt
Wrony 15
30-399 Kraków
tel.: 12 266 12 86
e-mail: rafela@rafela.com.pl
tel.: 12 662 26 20
e-mail: handlowy1@rafela.com.pl
tel.: 603 594 504
Fax: 12 266 12 86