Kontakt
ul. Oleska 2a
46-024 Dąbrówka Łubniańska, Łubniany
tel.: (77) 421-52-77
e-mail: biuro@plastodrew.pl

Osoba do kontaktu Ryszard Sowa
Fax: 77 4270602