Kontakt
Ul. Szczecińska 65
80-392 Gdańsk
tel.: 58 307 46 97
e-mail: marketing@cto.gda.pl
tel.: 58 511 62 28
Fax: 58 307 42 25

http://www.cto.gda.pl