NEPCon Sp. z o.o.

wpis podstawowy

Kontakt
Emaus 7/11
30-201 Kraków
Osoba do kontaktu Joanna Chodkowska
tel.: +48 12 427 00 93
e-mail: poland@nepcon.net

Osoba do kontaktu Joanna Chodkowska
tel.: +48 609 101 590
e-mail: jch@nepcon.net
Fax: +48 12 376 79 79