Kontakt
Friedrich-Wolfarth-Straße 91
97990 Weikersheim-Neubronn
Osoba do kontaktu Rafał Smolka
tel.: 0049 / 79 34 91 91 - 0
e-mail: mail@wolfa.de
tel.: 605 295 043
e-mail: wolfa@op.pl
Fax: 0049 / 79 34 91 91 - 50