POLCOM Przemysław Kimla

wpis podstawowy

Kontakt
Bałtycka 30
42-202 Częstochowa
Osoba do kontaktu Przemysław Kimla
tel.: 34 3658885
e-mail: kimla@kimla.pl