Kontakt
Kolejowa 12e
15-701 Białystok
tel.: 085 652 60 96
e-mail: jakra.bialystok@gmail.com
tel.: 085 652 60 97
e-mail: jakra@poczta.onet.pl
Fax: 085 652 60 97