Kontakt

26-414 Potworów
Osoba do kontaktu Dariusz Jurczak
tel.: 0 603 801 018
e-mail: damex@damex-okna.pl

Osoba do kontaktu Andrzej Biernat
tel.: 0 603 070 240