M K Prochenka

wpis podstawowy

Kontakt
Okniny Nowe 22
08-112 Wiśniew
Osoba do kontaktu Krzysztof Prochenka
tel.: 504 151 435
e-mail: krzysztof@prochenka.com

Osoba do kontaktu Marek Prochenka
tel.: 504 151 436
e-mail: marek_ms4@wp.pl