Kontakt
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
tel.: +48 (22) 610-00-85
e-mail: apa@apa.com.pl
tel.: +48 (22) 610-50-87
tel.: +48 (22) 610-51-82
Fax: +48 (22) 610-62-78

http://www.facebook.com/APAWojciechowski/