Kontakt
ul. Powstańców W-wy 127a
42-200 Częstochowa
tel.: 692 833 445
e-mail: el.tech@hotmail.com
Fax: 34 360 91 26