Basf Polska Sp. z o. o.

wpis podstawowy

Kontakt
Al. Jerozolimskie 154
02-326 Warszawa
tel.: +48 22 570 99 99
e-mail: recepcja.basfpolska@basf.com
e-mail: chemiabudowlana@basf.com
Fax: +48 22 570 95 99