Kontakt
Centralnego Okręgu Przemysłowego 18
37-450 Stalowa Wola
tel.: (15) 814 24 02
e-mail: biuro@seron.pl
Fax: (15) 814 24 02 wew. 109