Kontakt
Dworcowa 23
34-300 Żywiec
Osoba do kontaktu Grażyna Kapała
tel.: 510 273 354
e-mail: rolltex@rolltex.pl
Fax: 033 861 62 22