Kontakt
Niestachów 113 k/Kielc
26-021 Daleszyce
Osoba do kontaktu Włodzimierz Głuszek
tel.: 600 446 441
e-mail: hydrotest@vp.pl

Osoba do kontaktu (041) 302 12 00
Fax: (041)302 11 90