Kontakt
Zborowskie, ul. Główna 31
42-793 Ciasna
Osoba do kontaktu Paweł Maciosek
tel.: 603 687 689
e-mail: biuro@maciosek.pl
tel.: (34) 353-55-11
e-mail: maciosek31@o2.pl