Kontakt
Gorzków 196
32-020 Wieliczka
Osoba do kontaktu Jerzy Wandas
tel.: 0-502 174 225
e-mail: biuro@klinke.pl
tel.: 0-501 242 834