Kontakt
ul. Różyckiego 56
44-274 Rybnik - Popielów
tel.: 032 4218505
e-mail: dorpol@dorpol.pl
tel.: 0604 423736
Fax: 032 4218505