Kontakt
Rzemieślnicza 20
32-080 Zabierzów
tel.: 012 2583170 – 71, 80
e-mail: info@schachermayer.pl
Fax: 012 2583199