Kontakt
ul. Przemyska 24
38-500 Sanok
tel.: 013 4654201
e-mail: budownictwo@sanokrubber.pl
tel.: 013 4654222
Fax: 013 4654224